Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
19/10/2019 02:00:25
Inici | Contacte | Mapa Web
Català | A A A
Sant Andreu de la Barca
Sant Andreu m'apassiona

Home |
24/05/2018

Obert el termini per optar a un ajut pel pagament del lloguer

Obert el termini per optar a un ajut pel pagament del lloguer

Les sol·licituds es poden fer a l'Oficina d'Habitatge o per internet fins al 29 de juny

Des d'aquesta setmana es poden presentar les sol·licituds per optar als ajuts previstos per pagar el lloguer dels pisos de les famílies amb menys recursos.

Aquestes prestacions permanents per al pagament del lloguer són ajuts a fons perdut per fer front a la despesa del lloguer de les unitats de convivència que tinguin ingressos baixos o moderats, a qui el cost de l'habitatge pot situar en risc d'exclusió social residencial.

Aquestes prestacions s'atorguen amb caràcter permanent i es mantenen sempre que les persones beneficiàries continuïn reunint els requisits.

Les sol·licituds de l'ajut es poden fer per internet (https://goo.gl/DDS8PN) de manera presencial a l'Oficina Municipal d'Habitatge fins al 29 de juny.

Requisits

-Estar en risc d'exclusió social, es a dir; quan el conjunt de persones empadronades en el mateix domicili a que pertany la persona que sol·licita la prestació paga un lloguer superior al lloguer just.

-Ser titular del contracte de lloguer de l'habitatge on resideixin amb caràcter habitual i permanent.

-Acreditar uns ingressos de la unitat de convivència no superiors a 2,35 vegades l'IRSC (Indicador de Renda de Suficiència de Catalunya).

-Tenir domiciliat el pagament del lloguer de l'habitatge per al qual se sol·licita la prestació en alguna entitat de crèdit.

-Tenir domiciliat el cobrament de la prestació en alguna entitat de crèdit.

-La quantia mensual de la prestació es determina per la diferència entre l'import del lloguer que paga l'arrendatari i l'anomenat lloguer just, amb els imports màxims i mínims que es determinin en la convocatòria anual.

-Anualment es farà una convocatòria d'aquestes prestacions, la qual indicarà la dotació pressupostària i les condicions aplicables.

Altres notícies