Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
25/03/2019 10:29:43
Inici | Contacte | Mapa Web
Castellano | A A A
Sant Andreu de la Barca
Fira del vi 19

Home |
06/04/2018

L'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca reitera el seu suport a la universalització de l'assistència sanitària al sistema públic català

L'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca reitera el seu suport a la universalització de l'assistència sanitària al sistema públic català

El consistori s'ha afegit al manifest publicat per la Federació de Municipis de Catalunya

L'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca ha reiterat el seu suport a la universalització de l'assistència sanitària al sistema públic de Catalunya i s'ha afegit al manifest que en aquest sentit ha redactat la Federació de Municipis de Catalunya (FMC).

El Parlament de Catalunya va aprovar al mes de juny de 2017 la Llei 9/2017 d'Universalització de l'Assistència Sanitària al sistema públic de Catalunya, una llei que permet de nou l'accés al sistema públic de salut a totes les persones residents a Catalunya, amb independència de la seva condició legal.

Aquesta llei, aprovada pel Parlament amb un ampli suport de les forces polítiques representades a la càmera autonòmica, es va fer amb la voluntat de garantir l'accés universal a l'assistència a tota la ciutadania, dret fonamental que s?havia vist limitat pel Reial decret llei 16/2012, de 20 d'abril, de mesures urgents per garantir la sostenibilitat del Sistema Nacional de Salut i millorar la qualitat i seguretat de les seves prestacions.

Aquesta llei deixava fora del sistema públic, tret d'excepcions com ara embarassades i menors, als immigrants que estiguin en situació irregular.

La norma catalana permet que qualsevol persona pugui ser atesa al Sistema Català de Salut (CatSalut) amb càrrec a fons públics només estant empadronada.

El passat divendres 23 de març, el Consell de Ministres va acordar interposar un recurs d'inconstitucionalitat contra Llei d'Universalització de l'Assistència Sanitària, un fet davant del qual la Federació de Municipis de Catalunya (FMC) vol expressar el seu ferm rebuig.

L'alcalde de Sant Andreu de la Barca, Enric Llorca, que ha participat en la redacció del manifest de la FMC, ha considerat que "la universalització de la sanitat pública representa és un instrument de cohesió social i de justícia distributiva que serveix per pal·liar les desigualtats socials i les seves repercussions en la salut de les persones".

"La sanitat pública no es pot entendre sense tenir en compte la l'atenció dels col·lectius més vulnerables, que, d'altra banda són els que tenen més risc d'emmalaltir", ha dit Llorca.

L'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca ha mostrat la seva disposició a donar suport a totes les propostes i iniciatives que es marquin com a objectiu preservar el caràcter universal de l'assistència sanitària a Catalunya i defensar els valors en què es fonamenta i vol fer públic el seu suport al SCS com a garant del sistema sanitari públic, d'acord amb els instruments i el marc legal vigent, que continuarà garantint l'atenció sanitària a la població resident a Catalunya.