Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
21/02/2020 01:02:22
Inici | Contacte | Mapa Web
Castellano | A A A
Sant Andreu de la Barca
carnaval 2020

Com et podem ajudar 

Soc una empresa, hi ha alguna subvenció per contractar a persones aturades del municipi?

Bases de la subvenció per a la contractació de persones aturades 2019 (Sant Andreu Avança per l'Ocupació V)

L'empresa beneficiària rebrà la quantitat corresponent al 50% de les despeses salarials i de Seguretat Social que van a càrrec de l'empresa, d'aquelles treballadors/ores contractats per un període de 12 mesos. Es podrà beneficiar d'un màxim de 800 euros al mes, durant 12 mesos per contractació subvencionada.

 

Soc una empresa interessada, què he de fer? 

1. Llegir atentament l'explicació del projecte i el resum de les bases, en aquesta mateixa pàgina, a sota (el document oficial de las bases el trobareu a la columna de la dreta---->)

2. Posar-me en contacte amb l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca (Escoles Velles): 93.635.64.07 | escolesvelles@sabarca.cat

3. Posar una oferta de treball al Servei Local d'Ocupació de Sant Andreu de la Barca (imprès a la columna de la dreta---->)

4. Una vegada feta la contractació, sol·licitar la subvenció i adjuntar la sol·licitud de transferència bancària (impresos a la columna de la dreta---->) 


 

Resum de les bases reguladores

Destaquem els punts principals, per consultar el text complet (que és el que té validesa jurídica), aneu a aquest enllaç

  • Podran ser beneficiàries de les subvencions les empreses, entitats i/o autònoms/es que tinguin seu social, delegació o centre de treball a Sant Andreu de la Barca i que compleixin a més els requisits detallats a l'apartat 2 de les bases

  • Les persones a contractar (apartat 1 de les bases) han de portar com a mínim sis mesos empadronades al municipi, i estar registrades a l'Oficina de Treball de la Generalitat de Martorell com a demandants d'ocupació no ocupades, i a la Borsa de Treball de la Regidoria de Promoció Econòmica de Sant Andreu de la Barca (Xarxa Xaloc). Han de pertànyer prioritàriament a algun dels col·lectius que es detallen a l'apartat 3 de les bases

  • Les ofertes de treball s'hauran de publicar obligatòriament a la Borsa de Treball del Servei d'Ocupació i Formació de la Regidoria de Promoció Econòmica de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca (xarxa Xaloc), que col·laboraran en el procés de preselecció de candidats/es, però seran les empreses les que realitzin la selecció dels treballadors/es més adequats segons les seves necessitats (apartat 4)

  • La durada dels contractes de treball ha de ser com a mínim de dotze mesos. El contracte laboral ha de ser d'una jornada igual o superior al 50% de l'establerta per conveni com jornada complerta. En el cas que la jornada de treball sigui a temps parcial, l'import a subvencionar es calcularà en proporció a la jornada realitzada (apartat 5)

  • Subvenció a rebre: el 50% de les despeses salarials i de Seguretat Social que van a càrrec de l'empresa d'aquelles treballadors/ores contractats per un període de 12 mesos. Les empreses sol·licitants es podran beneficiar d'un màxim de 800 euros al mes, durant 12 mesos per contractació subvencionada (apartat 6)

  • El termini de presentació serà fins que s'exhaureixi el crèdit disponible. La documentació a presentar es detalla a l'apartat 7

  • Els contractes de treball subvencionats s'hauran d'iniciar abans de l'1 de desembre del 2019 (apartat 9)

 

On et pots adreçar?

Regidoria de Promoció Econòmica, Indústria i Comerç

Escoles Velles (Carretera de Barcelona, 1)

Telèfon: 936356407

Correu electrònic: escolesvelles@sabarca.cat

Regidories de les quals depèn:

Promoció econòmica