Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
26/02/2020 11:11:22
Inici | Contacte | Mapa Web
Castellano | A A A
Sant Andreu de la Barca
Com et podem ajudar

Com et podem ajudar 

Soc una persona emprenedora, hi ha alguna subvenció per poder posar en marxa el meu negoci?

Bases per a la sol·licitud i atorgament d'assignacions econòmiques a projectes municipals per a l'ocupació (Sant Andreu amb els Emprenedors II)

Subvencions a empreses de Sant Andreu de la Barca que s'hagin constituït a partir de l'1 de gener i fins el 31 de desembre de 2018.

L'empresa beneficiària rebrà fins a 4.000 EUR.

Termini de presentació de les sol·licituds i de la documentació: vigent, fins que s'exhaureixi el crèdit disponible

Soc una persona interessada, què he de fer? 

1. Llegir atentament l'explicació del projecte i el resum de les bases, en aquesta mateixa pàgina, a sota (el document oficial de las bases el trobareu a la columna de la dreta---->)

2. Posar-me en contacte amb l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca (Escoles Velles): 93.635.64.07 | nredondo@sabarca.cat

3. Fer el pla d'empresa per validar la viabilitat del negoci, en cas de no haver-ho fet

4Una vegada creada l'empresa i pagades les despeses de constitució, sol·licitar la subvenció (imprès a la columna de la dreta --->) 


Resum de les bases reguladores

Destaquem els punts principals, per consultar el text complet (que és el que té validesa jurídica), aneu a aquest enllaç. 

 • Podran ser beneficiàries de les subvencions les persones o societats professionals, cooperatives i d'altres formes jurídiques de col·laboració entre professionals que s'hagin constituït a partir de l'1 de gener i fins el 31 de desembre de 2018 i que tinguin un centre de treball a Sant Andreu de la Barca, que compleixin a més els requisits detallats a l'apartat 4 de les bases

  • Persones en situació d'atur i inscrites com a demandants d'ocupació no ocupades a les Oficines de Treball de la Generalitat de Catalunya prèviament a l'inici de l'activitat

  • Persones empadronades a Sant Andreu de la Barca (mínim sis mesos abans de l'inici de l'activitat)

  • Persones que hagin iniciat una activitat en la que l'alta inicial es produeixi entre l'1 de gener i el 31 de desembre del 2018

 • L'empresa beneficiària rebrà fins a 4.000 EUR de les següents despeses per les que es sol·liciti la subvenció: quotes d'autònoms (els sis primers mesos), l'import de la taxa municipal de llicències (d'obres, d'obertura, per la prestació dels serveis d'intervenció administrativa), el cost de l'informe tècnic del projecte de negoci expedit per un arquitecte/a o enginyer/a, les despeses notarials i de gestoria o assessoria en els tràmits d'alta de l'empresa, de lloguer, de creació de webs i d'allotjament en servidors. Hauran d'estar pagats i justificats i no es subvencionarà l'IVA (apartat 6 de les bases)

 • L'Ajuntament subvencionarà el 50% a la presentació dels justificants i factures de les despeses i el primer rebut de la cotització de l'autònom i la resta una vegada presentada la resta de rebuts de la cotització i els documents acreditatius de la formació obligatòria (apartat 12)

 • La documentació necessària que haurà d'acompanyar la sol·licitud serà fotocòpia del NIF o NIE, pla d'empresa i certificat de viabilitat emès per una entitat col.laboradora de la Generalitat de Catalunya, certificat de vida laboral de la persona autònoma i certificat de persona desocupada demandant d'ocupació, còpia de l'alta d'autònom, còpia d'alta de la declaració censal d'inici d'activitat, declaració de no tenir deutes amb l'Ajuntament, model de domiciliació de pagaments i certificat d'empadronament (apartat 7 c)

 • La resolució d'atorgament o denegació corresponent es notificarà mitjançant notificació que s'emetrà en un termini màxim de 3 mesos a comptar des de la data de la seva presentació en el registre de l'Ajuntament

 • El termini de presentació de sol·licituds i de la documentació serà fins a exhaurir el crèdit disponible. Un cop presentada la sol·licitud, s'atorgarà un període de deu dies hàbils per a esmenar la documentació requerida (apartat 7)

 

 • L'Ajuntament establirà els mecanismes de seguiment i avaluació que permetin comprovar el grau de compliment per part de les empreses i el correcte desenvolupament del projecte (apartat 14)

On et pots adreçar?

Regidoria de Promoció Econòmica, Indústria i Comerç

Escoles Velles (Carretera de Barcelona, 1)

Telèfon: 936356407

Correu electrònic: nredondo@sabarca.cat

Regidories de les quals depèn:

Promoció econòmica