Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
17/02/2020 04:42:55
Inici | Contacte | Mapa Web
Castellano | A A A
Sant Andreu de la Barca
Com et podem ajudar

Com et podem ajudar 

Quins dies i en quins horaris poden obrir les botigues?

A Catalunya, els horaris comercials estan regulats per diverses disposicions legals que trobareu en aquest enllaç. Consulteu-ho per a qualsevol dubte!

Quin és l'horari general d'obertura al públic?

 Amb la llei d'horaris comercials, els comerços poden obrir un màxim de 75 hores setmanals com a màxim:

 - entre les 6.00 h i les 21.00 h, els mesos d'octubre a maig, ambdós inclosos.

 - entre les 7.00 h i les 22.00 h, els mesos de juny a setembre, ambdós inclosos.

 

Amb l'obligació de:

- tancar diumenges i festius (suspès en alguns casos per la interposició de recurs d'inconstitucionalitat)

- avançar l'horari de tancament a les 20.00 h els dies 24 i 31 de desembre.

 

Dins d'aquests límits, els comerciants poden fixar lliurament la distribució del seu horari diari d'obertura.

D'altra banda, a Catalunya el comerç en general, pot obrir un màxim de 8 diumenges o festius a l'any, d'acord al calendari que fixa la Generalitat, més 2 festius que determina cada ajuntament per al seu terme municipal.

Els 10 festius a l'any en que tots els comerços poden romandre oberts al públic són, en el cas de Sant Andreu de la Barca: 

 

 2019

- 13 de gener

- 30 de juny

- 7 de juliol

- 12 d'octubre

- 1, 6, 8, 15, 22 i 29 de desembre

 NOTA - el 30 de novembre és festiu local i cal tenir en compte el següent:

D'acord amb la interlocutòria de data 21.3.18 dictada pel Tribunal Constitucional en el recurs d'inconstitucionalitat núm. 5332-2017, resta suspès l'article 37.1.j) de la Llei 18/2017, d'1 d'agost, de comerç, serveis i fires, fins a que dicti sentència. 

Entre tant, i fins que la sentència que pugui dictar el Tribunal Constitucional no determini la norma aplicable, els establiments comercials amb una superfície de venda inferior als 300m2 tenen llibertat per a determinar els dies i hores d'obertura al públic, inclosos els establiments gestionats en règim de franquícia, sempre i quan la seva explotació no estigui al càrrec d'una gran empresa (més de 249 persones empleades y un volum de negoci superior al cinquanta milions d'euros -recomanació 2003/361/CE de la Comissió de 6.5.03-), d'acord amb el que preveu l'article 5.2 del Reial Decret Llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per a garantir l'estabilitat pressupostària y de foment per a la competitivitat i és per això que els establiments comercials que es corresponguin amb aquesta definició, actualment, poden romandre oberts en diumenges i festius. 

Per tant podran romandre oberts al públic el dia 30 de novembre, festiu local a Sant Andreu de la Barca, tots aquells establiments comercials que es corresponguin amb els descrits amb el paràgraf anterior, a més dels que ja gaudeixen de llibertat d'horaris comercials d'acord amb l'esmentada Llei 18/2017 (establiments dedicats essencialment a la venda de: pastisseria, rebosteria, xurreria, pa, plats preparats, premsa, flors i plantes i les botigues a l'abast).

 

2020

- 5 i 12 de gener

- 5 de juliol

- 15 d'agost

- 12 d'octubre

- 29 de novembre

- 6, 13, 20 i 27 de desembre

 

2021

- 3 i 10 de gener

- 4 de juliol

- 1 i 28 de novembre

- 5, 6, 8, 12 i 19 de desembre

 

 

 

On et pots adreçar?

Regidoria de Promoció Econòmica, Indústria i Comerç

Escoles Velles. Carretera de Barcelona, 1

Horari: Dies feiners, de 9:00 a 14:00 hores i dijous feiners (excepte els mesos de juny, juliol, agost i setembre), per la tarda, de 16:00 a 19:00 hores.

Telèfon: 93 635 64 07

Correu electrònic: EscolesVelles@sabarca.cat

Regidories de les quals depèn:

Medi Ambient i Activitats
Promoció econòmica