Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
19/11/2019 03:40:41
Inici | Contacte | Mapa Web
Castellano | A A A
Sant Andreu de la Barca
Com et podem ajudar

Com et podem ajudar 

Vull trobar un habitatge

Les formes més comunes d'accedir a un habitatge són la compra o el lloguer. Periòdicament des de les administracions públiques es realitzen promocions d'habitatge protegit.
Hi ha una àmplia xarxa d'immobiliàries, gestories, agents de la propietat immobiliària (API), agrupacions de propietaris, revistes i periòdics que permeten conèixer les ofertes en habitatge.

Els subministraments

Electricitat
Per donar-se d'alta cal tenir la cèdula d'habitabilitat i el butlletí de l'instal·lador. L'alta i el butlletí es tramiten a partir de qualsevol instal·lador autoritzat. Després cal dirigir-se a un punt de servei de Fecsa-Endesa o trucar al 902 50 77 50. Per a averies, trucar al: 900 77 00 77.

On haig d'anar?

Oficina Comercial de Fecsa-Endesa de Molins de Rei Avinguda Barcelona, 59-61. 08750 Molins de Rei
Horari: de dilluns a divendres 9:00 a 13:00 hores i de 15:00 a 19:00 hores.

Aigua
Per donar d'alta l'aigua d'un habitatge cal dirigir-se a Aqualia.

On haig d'anar?
Aqualia
Carrer Josep Pla, 26 
Telèfon: 900 81 40 81 
Horari: Dilluns, dimecres i divendres de 9:00 a 13:00 hores. Dimarts i dijous de 16:00 a 18:00 hores. Del 15 de juny al 15 de setembre de dilluns a divendres, de 10:00 a 13:00 hores.

Gas natural
Per donar d'alta el servei de gas natural cal presentar la cèdula d'habitabilitat, el DNI de la persona sol·licitant i el butlletí de l'instal·lador, expedit per un instal·lador autoritzat. Després cal dirigir-se a alguna de les empreses distribuïdores. Cada 4 anys la companyia subministradora realitza una inspecció de la instal·lació.
Per a averies, trucar al: 900 75 07 50

Gas butà
Per poder comprar una ampolla de gas butà es necessita una fotocòpia del DNI, la cèdula d'habitabilitat o el rebut de la llum de l'habitatge. Si l'ampolla s'usa per a la cuina es necessita un certificat d'instal·lació, que ho pot signar un instal·lador autoritzat.

On haig d'anar?
Les ampolles es poden comprar en les estacions de servei de Repsol, o en altres punts de venda. El més proper:
Carretera de Martorell a Capellades km. 24. 08781 Sant Esteve Sesrovires. Telèfon: 93 775 14 98

També hi ha un servei ambulant per emplenar les ampolles que recorre els carrers del municipi.

Telèfon
Existeix una multiplicitat de companyies amb les quals es pot contractar l'accés a una línia telefònica.

Les obres
La realització d'obres a casa ha de ser comunicada o sol·licitada a l'Ajuntament, en funció del tipus d'obra. No fer-ho pot suposar estar cometent una infracció, que es parin les obres i una multa.

On haig d'anar?
Departament d'Urbanisme de l'Ajuntament
Plaza de l'Ajuntament, 1, tercera planta. Telèfon: 93 635 64 03

Línia 900 d'Urbanisme, obres i serveis: 900 15 19 76 Horari: de dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hores i dijous de 16:00 a 19:00 hores.

Les relacions amb la comunitat de veïns
Una bona convivència en un mateix bloc o en cases juntes o properes suposa tenir molt presents els drets i deures com a ciutadans i veïns.

La Comunitat de veïns o de propietaris és l'organització interna del veïnat en un edifici i decideix el funcionament dels aspectes comuns.

Per a una bona relació entre veïns cal tenir en compte una sèrie d'elements:
-S'ha d'evitar que els veïns se sentin molests per la música, crits, moviments de mobiliari, obres o altres sorolls; en tot moment, però especialment des de les 10 de la nit fins a les 8 del matí.
-En el moment d'entrar a un habitatge és important conèixer com s'efectua la neteja dels espais comuns.

On et pots adreçar?