Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
19/11/2019 04:31:14
Inici | Contacte | Mapa Web
Castellano | A A A
Sant Andreu de la Barca
Com et podem ajudar

Com et podem ajudar 

Com registrar-se com a sol·licitant en els pisos de protecció oficial?

La inscripció es pot realitzar presencialment  o a través d'Internet:

Inscripció presencial:  l'interessat/ada ha de demanar cita prèvia a l'Oficina Local d'Habitatge  trucant al telèfon 93.635.64.00  El dia assignat haurà d'aportar la documentació acreditativa requerida i se li tramitarà la sol?licitud d'inscripció en aquell mateix moment.

Inscripció internet: la persona sol?licitant pot inscriure's directament a través del web http://www.registresolicitants.cat, però caldrà que, posteriorment, aporti l'imprès de sol?licitud generat signat i la documentació acreditativa a l'Oficina Local d'Habitatge o al registre de documents de l?Ajuntament, per tal que facin el registre d?entrada (per aportar aquesta documentació no cal demanar cita prèvia).

Documentació necessària:
?Fotocòpies del DNI i/o NIE de les persones sol?licitants.
? Fotocòpia del llibre de família o document acreditatiu de la convivència o parella estable.
? Certificat d'empadronament amb la indicació de la data d'alta (com a mínim de la persona sol?licitant). I Certificat de convivència.
? Documentació acreditativa dels ingressos de la unitat de convivència (declaració de la renda, certificats d'ingressos, etc.). I Certificat negatiu de bens  (planta baixa de l'Ajuntament)

La resta de documentació addicional que cal lliurar depèn en cada cas de la situació específica que calgui acreditar; per exemple, en el cas de persones separades o divorciades, han d'aportar el conveni regulador i la sentència que l?aprova.
 

On et pots adreçar?

Ofina local d'Habitatge

Plaça de l'ajuntament 1

Horari: de 09:00 a 14:00 hores

Telèfon: 93 635 64 02

Fax: 93 635 64 14

Correu electrònic: cbarrachina@sabarca.cat

Regidories de les quals depèn:

Serveis generals