Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
27/04/2018 06:57:02
Inici | Contacte | Mapa Web
Castellano | A A A
Sant Andreu de la Barca
Ajuntament

Com et podem ajudar 

Quins dies i en quins horaris poden obrir les botigues?

A Catalunya, els horaris comercials estan regulats per diverses disposicions legals que trobareu en aquest enllaç. Consulteu-ho per a qualsevol dubte!


Quin és l'horari general d'obertura al públic?
Els establiments comercials dedicats essencialment a la venda al públic de mercaderies: horari general d'obertura al públic de 72 hores setmanals, entre les 7'00h i les 22'00h, de dilluns a dissabte, amb l'obligació de tancar diumenges i festius no específicament autoritzats. Els establiments dedicats essencialment a la prestació de serveis: horari d'obertura lliure.

Altres obligacions

Publicitat de l'horari adoptat. Dins dels paràmetres establerts l'horari d'obertura i tancament dels establiments comercials és lliure i tots els establiments comercials han d'exhibir l'horari adoptat de tal manera que sigui visible al públic des de l'exterior de l'establiment. Els dies 24 i 31 de desembre els establiments comercials han d'avançar el seu horari de tancament a les 20'00h. i els dies 1 de gener, i 25 de desembre han de romandre tancats.

Excepcions generals

a) 
8 festius a l'any que es determinen mitjançant l'Ordre corresponent, en que tots els comerços poden romandre oberts al públic. Aquests festius són (en el cas de Sant Andreu de la Barca, i pel 2017, després d'aplicar el que s'exposa al punt b -veure a sota-):

 

2017

 • 8 de gener
 • 2 de juliol
 • 1 de novembre
 • 3, 6, 8, 10, 17. 24 i 31 de desembre.

  

2018

 • 7 de gener
 • 1 de juliol
 • 12 d'octubre
 • 1 de novembre
 • 6, 8, 16 i 23 de desembre.

 

2019

 • 13 de gener
 • 7 de juliol
 • 12 d'octubre
 • 1, 6, 8, 15 i 22 de desembre.


b) Tal com preveu l'article 2 de l'Ordre de 21 de novembre de 2011, els ajuntaments poden substituir fins a dues dates del calendari de festius amb obertura comercial autoritzada per qualsevol diumenge o dia festiu de caràcter general o local, llevat dels dies 1 de gener i 25 de desembre.

c) Els establiments dedicats essencialment a la venda de productes de pastisseria, rebosteria, xurreria, pa, plats preparats, premsa, flors i plantes i la venda de combustibles i carburants, no tenen cap limitació per determinar l'horari d'obertura dels seus establiments al públic.

d) Tampoc tenen cap limitació per determinar el seu horari d'obertura els establiments instal·lats en punts fronterers, estacions i mitjans de transport terrestre, marítim i aeri.

e) Tampoc tenen cap limitació els establiments comercials situats en locals o recintes d'afluència turística com ara museus, monuments i centre recreatius turístics i que hi estiguin directament vinculats pel producte comercialitzat.

f) Tampoc tenen cap limitació els establiments comercials situats en establiments hotelers sempre que l'activitat que s'hi desenvolupi tingui caràcter permanent i no s'hi pugui accedir directament des del carrer.

g) Els establiments de venda personalitzada o en règim d'autoservei els titulars dels quals són petites o mitjanes empreses comercials, que no pertanyin a grups o cadenes de distribució ni operin sota el mateix nom comercial, sempre que la superfície de venda no superi l'establerta per reglament per al format d'autoservei (150m2), com a màxim, i tinguin una oferta orientada exclusivament a productes de compra quotidiana d'alimentació. Aquests establiments tenen l'obligació d'avançar el seu horari de tancament a les 20'00h els dies 24 i 31 de desembre i han de romandre tancats els dies 1 de gener i 25 de desembre.

h) Les botigues de conveniència. Són establiments comercials amb una superfície de venda inferior a 500m2 i que distribueixen la seva oferta, de manera similar, entre tots i cadascun dels següents grups d'articles: -llibres, diaris i revistes-; -productes d'alimentació; -discos i vídeos-; i -joguines, regals i articles diversos-. Aquests establiments han de romandre oberts al públic divuit hores al dia com a mínim. Aquests establiments també hauran d'avançar el seu horari de tancament a les 20'00h els dies 24 i 31 de desembre i han de romandre tancats els dies 1 de gener i 25 de desembre.

Excepcions especials

Les següents excepcions només podran ser aplicables quan hagin estat degudament autoritzades per l'administració competent d'acord amb el que estableix la Llei 8/2004, de 23 de desembre, d'horaris comercials.

a) Establiments comercials situats en municipis considerats com a turístics a efectes d'horaris comercials que en tot cas hauran d'avançar el seu horari de tancament a les 20'00h els dies 24 i 31 de desembre i han de romandre tancats els dies 1 de gener i 25 de desembre.

b) Establiments comercials situats a l'entorn immediat dels mercats de marxants durant el mateix horari en què es faci el mercat.

c) Establiments comercials de menys de 150m2 situats en municipis de menys de 5.000 habitant

On et pots adreçar?

Regidoria de Promoció Econòmica i Comerç

Escoles Velles. Carretera de Barcelona, 1

Horari: Dies feiners, de 9:00 a 14:00 hores i dijous feiners (excepte els mesos de juny, juliol, agost i setembre), per la tarda, de 16:00 a 19:00 hores.

Telèfon: 93 635 64 07

Correu electrònic: EscolesVelles@sabarca.cat

Regidories de les quals depèn:

Medi Ambient i Activitats
Promoció econòmica