Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
20/03/2018 06:35:07
Inici | Contacte | Mapa Web
Castellano | A A A
Sant Andreu de la Barca
Ajuntament

Com et podem ajudar 

Soc una empresa, hi ha alguna subvenció per contractar a persones aturades del municipi?

Bases de la subvenció per a la contractació de persones aturades 2017 (Sant Andreu Avança per l'Ocupació III)

L'empresa beneficiària rebrà el 50% de les despeses salarials i de Seguretat Social a càrrec de l'empresa dels treballadors/ores contractats, de 12 mesos. 

Soc una empresa interessada, què he de fer? 

1. Llegir atentament l'explicació del projecte i el resum de les bases, en aquesta mateixa pàgina, a sota (el document oficial de las bases el trobareu a la columna de la dreta---->)

2. Posar-me en contacte amb l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca (Escoles Velles): 93.635.64.07 | escolesvelles@sabarca.cat

3. Posar una oferta de treball al Servei Local d'Ocupació de Sant Andreu de la Barca (imprès a la columna de la dreta---->)

4. Una vegada feta la contractació, sol·licitar la subvenció i adjuntar la sol·licitud de transferència bancària (impresos a la columna de la dreta---->)


 

Resum de les bases reguladores

Destaquem els punts principals, per consultar el text complet (que és el que té validesa jurídica), aneu a aquest enllaç. 

  • Podran ser beneficiàries de les subvencions les empreses, entitats i/o autònoms/es que tinguin seu social, delegació o centre de treball a Sant Andreu de la Barca o en l'Àrea metropolitana de Barcelona, i que compleixin a més els requisits detallats a l'apartat 4 de les bases
  • Les persones a contractar (apartat 4) han de portar com a mínim sis mesos empadronades al municipi, i estar registrades a les Oficines de Treball de la Generalitat (com a pesones demandants d'ocupació no ocupades) prèviament durant un període de 3 mesos consecutius a l'inici del contracte. Han de pertànyer prioritàriament a algun dels col·lectius que es detallen a l'apartat 4
  • Les ofertes de treball es gestionaran al Servei Local d'Ocupació i, si escau, a l'Oficina de Treball de la Generalitat de Martorell, que col·laboraran en el procés de preselecció de candidats/es, però seran les empreses les que realitzin la selecció dels treballadors/es més adequats/ades segons les seves necessitats (apartat 10) 
  • La durada dels contractes de treball ha de ser com a mínim de dotze mesos. El contracte laboral ha de ser d'una jornada igual o superior al 50% de l'establerta per conveni com jornada complerta. En el cas que la jornada de treball sigui a temps parcial, el salari brut màxim a subvencionar es calcularà en proporció a la jornada realitzada (apartat 11
  • Subvenció a rebre: el 50% de les despeses salarials i de Seguretat Social a càrrec de l'empresa dels treballadors/ores contractats, de 12 mesos (apartat 6)
  • El termini de presentació serà des de l'endemà de la publicació de la convocatòria al BOP i/o DOGC i fins que s'exhaureixi el crèdit disponible
  • Un cop presentada la sol·licitud, s'atorgarà un període de deu dies hàbils per a esmenar la documentació requerida, si s'escau (apartat 8)
  • Els contractes de treball subvencionats s'hauran d'iniciar com a molt tard l'1 de juny de 2017 i han de finalitzar abans de l'1 de juliol de 2018 (apartat 11) 
  • L'Ajuntament establirà els mecanismes de seguiment i avaluació que permetin comprovar el grau de compliment per part de les empreses i el correcte desenvolupament del projecte (apartat 16) 

 

On et pots adreçar?

Regidoria de Promoció Econòmica, Indústria i Comerç

Escoles Velles (Carretera de Barcelona, 1)

Telèfon: 936356407

Correu electrònic: escolesvelles@sabarca.cat

Regidories de les quals depèn:

Promoció econòmica