Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
07/12/2019 12:32:40
Inici | Contacte | Mapa Web
Castellano | A A A
Sant Andreu de la Barca
Ajuntament

Ordenances municipals 

Ordenances fiscals


Les Ordenances fiscals constitueixen els reglaments orgànics que regulen els tributs locals, així com la gestió inspecció i recaptació d'aquests.

Les Ordenances fiscals corresponents a l'any 2013 o superior, estan publicades a la Seu Electrònica de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, al següent enllaç:

ORDENANCES FISCALS

Any: 

2012

Núm. 00/12 - Ordenança general de gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipals Núm. 00/12 - Ordenança general de gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipals  (228 Kb)

Núm. 01/12 - Impost sobre béns immobles Núm. 01/12 - Impost sobre béns immobles  (93 Kb)

Núm. 02/12 - Impost sobre vehicles de tracció mecànica Núm. 02/12 - Impost sobre vehicles de tracció mecànica  (124 Kb)

Núm. 03/12 - Impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana (Plus vàlua) Núm. 03/12 - Impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana (Plus vàlua)  (67 Kb)

Núm. 04/12 - Impost sobre construccions, instal·lacions i obres Núm. 04/12 - Impost sobre construccions, instal·lacions i obres  (30 Kb)

Núm. 05/12 - Impost sobre activitats econòmiques Núm. 05/12 - Impost sobre activitats econòmiques  (82 Kb)

Núm. 06/12 - Taxa per la prestació del servei de gestió de residus municipals Núm. 06/12 - Taxa per la prestació del servei de gestió de residus municipals  (56 Kb)

Núm. 07/12 - Preu públic de prestació de serveis de cementiri municipal Núm. 07/12 - Preu públic de prestació de serveis de cementiri municipal  (20 Kb)

Núm. 08/12 - Taxa per expedició de documents administratius Núm. 08/12 - Taxa per expedició de documents administratius  (29 Kb)

Núm. 09/12 - Taxa per serveis urbanístics o la comprovació d?activitats comunicades en matèria d?urbanisme Núm. 09/12 - Taxa per serveis urbanístics o la comprovació d?activitats comunicades en matèria d?urbanisme  (49 Kb)

Núm. 10/12 - Taxa per la prestació dels serveis d'intervenció administrativa en l?activitat dels ciutadans i empreses que s'han de sotmetre a autorització prèvia, llicència, comunicació prèvia i pels controls posteriors a l'inici de les activitats Núm. 10/12 - Taxa per la prestació dels serveis d'intervenció administrativa en l?activitat dels ciutadans i empreses que s'han de sotmetre a autorització prèvia, llicència, comunicació prèvia i pels controls posteriors a l'inici de les activitats  (65 Kb)

Núm. 11/12 - Taxa per immobilització i retirada de vehicles abandonats o estacionats defectuosament o abusivament a la via pública Núm. 11/12 - Taxa per immobilització i retirada de vehicles abandonats o estacionats defectuosament o abusivament a la via pública  (16 Kb)

Núm. 12/12 - Taxa per l?ocupació de terrenys d?ús públic amb materials de construcció, tanques i instal·lacions anàlogues Núm. 12/12 - Taxa per l?ocupació de terrenys d?ús públic amb materials de construcció, tanques i instal·lacions anàlogues  (21 Kb)

Núm. 13/12 - Taxa per aprofitament especial del domini públic local, a favor d?empreses explotadores de serveis de subministraments d?interès general Núm. 13/12 - Taxa per aprofitament especial del domini públic local, a favor d?empreses explotadores de serveis de subministraments d?interès general  (49 Kb)

Núm. 14/12 - Taxa per l?ocupació de terrenys d?ús públic amb diverses activitats Núm. 14/12 - Taxa per l?ocupació de terrenys d?ús públic amb diverses activitats  (37 Kb)

Núm. 15/12 - Taxa per l?entrada i sortida de vehicles a través de les voreres Núm. 15/12 - Taxa per l?entrada i sortida de vehicles a través de les voreres  (22 Kb)

Núm. 16/12 - Taxa per la vigilància especial dels establiments que la sol·licitin Núm. 16/12 - Taxa per la vigilància especial dels establiments que la sol·licitin  (21 Kb)

Núm. 17/12 - Taxa per connexió a la xarxa de clavegueram públic Núm. 17/12 - Taxa per connexió a la xarxa de clavegueram públic  (11 Kb)

Núm. 18/12 - Taxa per la utilització de sales d?equipament municipal Núm. 18/12 - Taxa per la utilització de sales d?equipament municipal  (39 Kb)

Núm. 19/12 - Taxa per la utilització dels serveis prestats per l?emissora municipal Núm. 19/12 - Taxa per la utilització dels serveis prestats per l?emissora municipal  (25 Kb)

Núm. 20/12 - Contribucions especials Núm. 20/12 - Contribucions especials  (46 Kb)

Núm. 21/12 - Taxa per la utilització dels equipaments i dels serveis esportius Núm. 21/12 - Taxa per la utilització dels equipaments i dels serveis esportius  (59 Kb)

Núm. 22/12 - Precio público por la prestación de servicios del departamento de promoción económica Núm. 22/12 - Precio público por la prestación de servicios del departamento de promoción económica  (15 Kb)

Núm. 23/12 - Preu públic per la prestació de serveis per part del centre de planificació familiar Núm. 23/12 - Preu públic per la prestació de serveis per part del centre de planificació familiar  (10 Kb)

Núm. 24/12 - Preu públic per la prestació de serveis culturals i d?ensenyament Núm. 24/12 - Preu públic per la prestació de serveis culturals i d?ensenyament  (34 Kb)

Núm. 27/12 - Taxa per llicències d?autotaxi Núm. 27/12 - Taxa per llicències d?autotaxi  (17 Kb)

Núm. 28/12- Taxa per la recollida d?animals de companyia, extraviats, abandonats o maltractats pels seus amos Núm. 28/12- Taxa per la recollida d?animals de companyia, extraviats, abandonats o maltractats pels seus amos  (11 Kb)

Núm. 29/12- Taxa per a l?expedició de la llicència per tinença d?animals potencialment perillosos Núm. 29/12- Taxa per a l?expedició de la llicència per tinença d?animals potencialment perillosos  (11 Kb)

Núm. 30/12- Taxa per la prestació de serveis singulars de la policia local i per circulacions especials Núm. 30/12- Taxa per la prestació de serveis singulars de la policia local i per circulacions especials  (19 Kb)

Núm. 31/12- Preu públic per la prestació de serveis d?atenció domiciliària Núm. 31/12- Preu públic per la prestació de serveis d?atenció domiciliària  (21 Kb)

Núm. 32/12- Preu públic per les obres de connexió a la xarxa de clavegueram Núm. 32/12- Preu públic per les obres de connexió a la xarxa de clavegueram  (14 Kb)

Núm. 33/12- Preu públic per la prestació del servei d?escola bressol Núm. 33/12- Preu públic per la prestació del servei d?escola bressol  (23 Kb)

Núm. 34/12- Preu públic per la prestació del servei d?escola municipal de música i dansa Núm. 34/12- Preu públic per la prestació del servei d?escola municipal de música i dansa  (24 Kb)

Núm. 35/12- Taxa per la prestació del servei de ?sistema de bicicleta compartida Núm. 35/12- Taxa per la prestació del servei de ?sistema de bicicleta compartida  (13 Kb)

Núm. 36/12- Taxa per l'estacionament en horari limitat, dels vehicles de tracció mecànica en les vies públiques municipals Núm. 36/12- Taxa per l'estacionament en horari limitat, dels vehicles de tracció mecànica en les vies públiques municipals  (19 Kb)

2011

Núm. 00/11 - Ordenança general de gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipals Núm. 00/11 - Ordenança general de gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipals  (120 Kb)

Núm. 01/11 - impost sobre béns immobles Núm. 01/11 - impost sobre béns immobles  (59 Kb)

Núm. 02/11 - Impost sobre vehicles de tracció mecànica Núm. 02/11 - Impost sobre vehicles de tracció mecànica  (41 Kb)

Núm. 03/11 - Impost sobre l?increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana (Plus vàlua) Núm. 03/11 - Impost sobre l?increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana (Plus vàlua)  (49 Kb)

Núm. 04/11 - Impost sobre construccions, instal·lacions i obres Núm. 04/11 - Impost sobre construccions, instal·lacions i obres  (29 Kb)

Núm. 05/11 - Impost sobre activitats econòmiques Núm. 05/11 - Impost sobre activitats econòmiques  (53 Kb)

Núm. 06/11 - Taxa per la recollida d?escombraries i altres residus sòlids urbans Núm. 06/11 - Taxa per la recollida d?escombraries i altres residus sòlids urbans  (44 Kb)

Núm. 07/11 - Preu públic de prestació de serveis de cementiri municipal Núm. 07/11 - Preu públic de prestació de serveis de cementiri municipal  (18 Kb)

Núm. 08/11 - Taxa per expedició de documents administratius Núm. 08/11 - Taxa per expedició de documents administratius  (24 Kb)

Núm. 09/11 - Taxa per serveis urbanístics o la comprovació d?activitats comunicades en matèria d?urbanisme Núm. 09/11 - Taxa per serveis urbanístics o la comprovació d?activitats comunicades en matèria d?urbanisme  (38 Kb)

Núm. 10/11 - Taxa per la prestació dels serveis d'intervenció administrativa en l?activitat dels ciutadans i empreses a través de sotmetiment a llicència, comunicació prèvia o declaració responsable i pels controls posteriors a l?inici de les activitats Núm. 10/11 - Taxa per la prestació dels serveis d'intervenció administrativa en l?activitat dels ciutadans i empreses a través de sotmetiment a llicència, comunicació prèvia o declaració responsable i pels controls posteriors a l?inici de les activitats  (48 Kb)

Núm. 11/11 - Taxa per immobilització i retirada de vehicles abandonats o estacionats defectuosament o abusivament a la via pública Núm. 11/11 - Taxa per immobilització i retirada de vehicles abandonats o estacionats defectuosament o abusivament a la via pública  (18 Kb)

Núm. 12/11 - Taxa per l?ocupació de terrenys d?ús públic amb materials de construcció, tanques i instal?lacions anàlogues Núm. 12/11 - Taxa per l?ocupació de terrenys d?ús públic amb materials de construcció, tanques i instal?lacions anàlogues  (20 Kb)

Núm. 13/11 - Taxa per aprofitament especial del domini públic local, a favor d'empreses explotadores de serveis de subministraments d'interès general Núm. 13/11 - Taxa per aprofitament especial del domini públic local, a favor d'empreses explotadores de serveis de subministraments d'interès general  (33 Kb)

Núm. 14/11 - Taxa per l'ocupació de terrenys d'ús públic amb diverses activitats Núm. 14/11 - Taxa per l'ocupació de terrenys d'ús públic amb diverses activitats  (30 Kb)

Núm. 15/11 - Taxa per l'entrada i sortida de vehicles a través de les voreres Núm. 15/11 - Taxa per l'entrada i sortida de vehicles a través de les voreres  (20 Kb)

Núm. 16/11 - Taxa per la vigilància especial dels establiments que la sol·licitin Núm. 16/11 - Taxa per la vigilància especial dels establiments que la sol·licitin  (19 Kb)

Núm. 17/11 - Taxa per connexió a la xarxa de clavegueram públic Núm. 17/11 - Taxa per connexió a la xarxa de clavegueram públic  (14 Kb)

Núm. 18/11 - Taxa per la utilització de sales d'equipament municipal Núm. 18/11 - Taxa per la utilització de sales d'equipament municipal  (27 Kb)

Núm. 19/11 - Taxa per la utilització dels serveis prestats per l'emissora municipal Núm. 19/11 - Taxa per la utilització dels serveis prestats per l'emissora municipal  (23 Kb)

Núm. 20/11 - Contribucions especials Núm. 20/11 - Contribucions especials  (32 Kb)

Núm. 21/11 - Taxa per la utilització dels serveis prestats pel patronat municipal d'esports i de les instal·lacions esportives Núm. 21/11 - Taxa per la utilització dels serveis prestats pel patronat municipal d'esports i de les instal·lacions esportives  (36 Kb)

Núm. 22/11 - Preu públic per la prestació de serveis del departament de promoció econòmica Núm. 22/11 - Preu públic per la prestació de serveis del departament de promoció econòmica  (16 Kb)

Núm. 23/11 - Preu públic per la prestació de serveis per part del centre de planificació familiar Núm. 23/11 - Preu públic per la prestació de serveis per part del centre de planificació familiar  (14 Kb)

Núm. 24/11 - Preu públic per la prestació de serveis culturals i d'ensenyament Núm. 24/11 - Preu públic per la prestació de serveis culturals i d'ensenyament  (35 Kb)

Núm. 25/11 - Preu públic per la venda de discos compactes Núm. 25/11 - Preu públic per la venda de discos compactes  (18 Kb)

Núm. 26/11 - Taxa per la recollida i transport dels sacs de runes ubicats a la via pública Núm. 26/11 - Taxa per la recollida i transport dels sacs de runes ubicats a la via pública  (13 Kb)

Núm. 27/11 - Taxa per llicències d'autotaxi Núm. 27/11 - Taxa per llicències d'autotaxi  (27 Kb)

Núm. 28/11 - Taxa per la recollida d´animals de companyia, extraviats, abandonats o maltractats pels seus amos Núm. 28/11 - Taxa per la recollida d´animals de companyia, extraviats, abandonats o maltractats pels seus amos  (14 Kb)

Núm. 29/11 - Taxa per a l'expedició de la llicència  per tinença d'animals potencialment perillosos Núm. 29/11 - Taxa per a l'expedició de la llicència per tinença d'animals potencialment perillosos  (14 Kb)

Núm. 30/11 - Taxa per la prestació de serveis singulars de la policia local i per circulacions especials Núm. 30/11 - Taxa per la prestació de serveis singulars de la policia local i per circulacions especials  (19 Kb)

Núm. 31/11 - Preu públic per la prestació de serveis d'atenció domiciliària Núm. 31/11 - Preu públic per la prestació de serveis d'atenció domiciliària  (20 Kb)

Núm. 32/11 - Preu públic per les obres de connexió a la xarxa de clavegueram Núm. 32/11 - Preu públic per les obres de connexió a la xarxa de clavegueram  (15 Kb)

Núm. 33/11 - Preu públic per la prestació del servei d'escola bressol Núm. 33/11 - Preu públic per la prestació del servei d'escola bressol  (15 Kb)

Núm. 34/11 - Preu públic per la prestació del servei d'escola municipal de música i dansa Núm. 34/11 - Preu públic per la prestació del servei d'escola municipal de música i dansa  (18 Kb)

Núm. 35/11 - Taxa per la prestació del servei de Núm. 35/11 - Taxa per la prestació del servei de "sistema de bicicleta compartida"  (17 Kb)

2010

Núm. 00/10 - Ordenança general de gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipals Núm. 00/10 - Ordenança general de gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipals  (108 Kb)

Núm. 01/10 - Impost sobre béns immobles Núm. 01/10 - Impost sobre béns immobles  (54 Kb)

Núm. 02/10 - Impost sobre vehicles de tracció mecànica Núm. 02/10 - Impost sobre vehicles de tracció mecànica  (58 Kb)

Núm. 03/10 - Impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana Núm. 03/10 - Impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana  (71 Kb)

Núm. 04/10 - Impost sobre construccions, instal·lacions i obres Núm. 04/10 - Impost sobre construccions, instal·lacions i obres  (42 Kb)

Núm. 05/10 - Impost sobre activitats econòmiques Núm. 05/10 - Impost sobre activitats econòmiques  (405 Kb)

Núm. 06/10 - Taxa per recollida d'escombraries i altres residus sòlids urbans Núm. 06/10 - Taxa per recollida d'escombraries i altres residus sòlids urbans  (43 Kb)

Núm. 07/10 - Preu públic de serveis de cementiri municipal Núm. 07/10 - Preu públic de serveis de cementiri municipal  (19 Kb)

Núm. 08/10 - Taxa per expedició de documents administratius Núm. 08/10 - Taxa per expedició de documents administratius  (43 Kb)

Núm. 09/10 - Taxa per serveis urbanístics Núm. 09/10 - Taxa per serveis urbanístics  (60 Kb)

Núm. 10/10 - Taxa per la prestació dels serveis d'intervenció integral de l'administració municipal en les activitats i instal·lacions Núm. 10/10 - Taxa per la prestació dels serveis d'intervenció integral de l'administració municipal en les activitats i instal·lacions  (36 Kb)

Núm. 11/10 - Taxa per immobilització i retirada de vehicles abandonats o estacionats defectuosament o abusivament a la via pública Núm. 11/10 - Taxa per immobilització i retirada de vehicles abandonats o estacionats defectuosament o abusivament a la via pública  (29 Kb)

Núm. 12/10 - Taxa per l'ocupació de terrenys d'ús públic amb materials de construcció, tanques i instal·lacions anàlogues Núm. 12/10 - Taxa per l'ocupació de terrenys d'ús públic amb materials de construcció, tanques i instal·lacions anàlogues  (19 Kb)

Núm. 13/10 - Taxa per aprofitament especial del domini públic local, a favor d'empreses explotadores de serveis de subministraments d'interès general Núm. 13/10 - Taxa per aprofitament especial del domini públic local, a favor d'empreses explotadores de serveis de subministraments d'interès general  (43 Kb)

Núm. 14/10 - Taxa per l'ocupació de terrenys d'ús públic amb diverses activitats Núm. 14/10 - Taxa per l'ocupació de terrenys d'ús públic amb diverses activitats  (28 Kb)

Núm. 15/10 - Taxa per l'entrada i sortida de vehicles a través de les voreres i les reserves de via pública per aparcament, càrrega i descàrrega i pràctiques d'autoescola Núm. 15/10 - Taxa per l'entrada i sortida de vehicles a través de les voreres i les reserves de via pública per aparcament, càrrega i descàrrega i pràctiques d'autoescola  (32 Kb)

Núm. 16/10 - Taxa per la vigilància especial dels establiments que la sol·licitin Núm. 16/10 - Taxa per la vigilància especial dels establiments que la sol·licitin  (31 Kb)

Núm. 17/10 - Taxa per connexió a la xarxa de clavegueram públic Núm. 17/10 - Taxa per connexió a la xarxa de clavegueram públic  (20 Kb)

Núm. 18/10 - Taxa per la utilització de sales d'equipament municipal Núm. 18/10 - Taxa per la utilització de sales d'equipament municipal  (40 Kb)

Núm. 19/10 - Taxa per la utilització dels serveis prestats per l'emissora municipal Núm. 19/10 - Taxa per la utilització dels serveis prestats per l'emissora municipal  (49 Kb)

Núm. 20/10 - Contribucions especials Núm. 20/10 - Contribucions especials  (49 Kb)

Núm. 21/10 - Taxa per la utilització dels serveis prestats pel patronat municipal d'esports i de les instal?lacions esportives Núm. 21/10 - Taxa per la utilització dels serveis prestats pel patronat municipal d'esports i de les instal?lacions esportives  (33 Kb)

Núm. 22/10 - Preu públic per la prestació de serveis del departament de promoció econòmica Núm. 22/10 - Preu públic per la prestació de serveis del departament de promoció econòmica  (24 Kb)

Núm. 23/10 - Preu públic per la prestació de serveis per part del centre de planificació familiar Núm. 23/10 - Preu públic per la prestació de serveis per part del centre de planificació familiar  (22 Kb)

Núm. 24/10 - Preu públic per la prestació de serveis culturals i d'ensenyament Núm. 24/10 - Preu públic per la prestació de serveis culturals i d'ensenyament  (49 Kb)

Núm. 25/10 - Preu públic per la venda de discos compactes Núm. 25/10 - Preu públic per la venda de discos compactes  (26 Kb)

Núm. 26/10 - Taxa per la recollida i transport dels sacs de runes ubicats a la via pública Núm. 26/10 - Taxa per la recollida i transport dels sacs de runes ubicats a la via pública  (18 Kb)

Núm. 27/10 - Taxa per llicències d'autotaxi Núm. 27/10 - Taxa per llicències d'autotaxi  (31 Kb)

Núm. 28/10 - Taxa per la recollida d'animals de companyia, extraviats, abandonats o maltractats pels seus amos Núm. 28/10 - Taxa per la recollida d'animals de companyia, extraviats, abandonats o maltractats pels seus amos  (22 Kb)

Núm. 29/10 - Taxa per a l'expedició de la llicència  per tinença d'animals potencialment perillosos Núm. 29/10 - Taxa per a l'expedició de la llicència per tinença d'animals potencialment perillosos  (22 Kb)

Núm. 30/10 - Taxa per la prestació de serveis singulars de la policia local i per circulacions especials Núm. 30/10 - Taxa per la prestació de serveis singulars de la policia local i per circulacions especials  (31 Kb)

Núm. 31/10 - Preu públic per la prestació de serveis d'atenció domiciliària Núm. 31/10 - Preu públic per la prestació de serveis d'atenció domiciliària  (35 Kb)

Núm. 32/10 - Preu públic per obres de connexió a la xarxa de clavegueram Núm. 32/10 - Preu públic per obres de connexió a la xarxa de clavegueram  (14 Kb)

Núm. 33/10 - Preu públic per serveis de l'escola bressol Núm. 33/10 - Preu públic per serveis de l'escola bressol  (37 Kb)

Núm. 34/10 - Preu públic per la prestació del servei d'escola municipal de música i dansa Núm. 34/10 - Preu públic per la prestació del servei d'escola municipal de música i dansa  (17 Kb)

Núm. 35/10 - Taxa per la prestació del servei de Núm. 35/10 - Taxa per la prestació del servei de "sistema de bicicleta compartida"  (16 Kb)