Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
20/01/2018 04:22:20
Inici | Contacte | Mapa Web
Castellano | A A A
Sant Andreu de la Barca
Ajuntament

Tràmits més freqüents 

Imprimir

Cerimònia de casament a l'Ajuntament

Descripció

La cerimònia de casar-se pot realitzar-se davant el jutge encarregat del Registre Civil, el jutge de pau o l'alcalde (o regidor en qui delegui) del municipi on se celebri el matrimoni.
Pot celebrar-se, doncs, a l'Ajuntament, encara que també en el Registre Civil on es tramita l'expedient.

Qui ho pot demanar?

Ho pot sol·licitar qualsevol dels contraients. Cal que un dels contraients sigui empadronat al municipi.

Com es pot demanar?

Per telèfon

Número: 93 635 64 05
Horari d'atenció telefòncia: Dies feiners, de 9:00 a 14:00 hores i dijous feiners (excepte els mesos de juny, juliol, agost i setembre), per la tarda, de 16:00 a 19:00 hores.

Presencialment

Departament: Alcaldia
Telèfon: 93 635 64 05
Ubicació: Plaça de l'Ajuntament, 1, 5ª planta
Horari: Dies feiners, de 9:00 a 14:00 hores i dijous feiners (excepte els mesos de juny, juliol, agost i setembre), per la tarda, de 16:00 a 19:00 hores.

Per Internet

Sol·licitud on-line (plataforma eTRAM)

Correu postal

Tipus de correu: Ordinari
Departament: Alcaldia

Ajuntament Sant Andreu de la barca
Pça. de l'Ajuntament, 1
08740 Sant Andreu de la Barca

Documents que cal aportar

Un cop iniciat l'expedient de matrimoni al Registre Civil i es tingui clara la data de resolució del mateix, cal consultar el calendari de casaments * i adreçar-se al departament de Relacions Ciutadanes i Protocol de l'Alcaldia per sol·licitar dia.

Podeu fer la sol·licitud mitjançant una instància adreçada a Alcaldia, o presentar-la per Internet emplenant la sol?licitud on-line.

Quan es pot demanar?

Es pot demanar un cop iniciat l'expedient de matrimoni en el Regsitre Civil i quan estigui clara la data de resolució dels expedient.

Cal consultar els dies establerts pels casaments* i fer reserva mitjançant instància.
Es respondrà de la disponibilitat amb la major brevetat possible.

Haureu d'incorporar a la sol·licitud de matrimoni en el Registre Civil la indicació de lloc de celebració del casament (Registre Civil o ajuntament), per tal que hi consti a l'expedient previ.

*2017:
GENER : 13-20 -21
FEBRER: 10-24-25
MARÇ: 17-24-25
ABRIL: 7-28-29
MAIG: 12-13 -26
JUNY:9-10-17-30
JULIOL:14-28
---
SETEMBRE : 8-22-23
OCTUBRE: 6-20-21
NOVEMBRE: 10-24-25
---
* Les dates son susceptibles de canvis en funció de les necessitats del servei o canvis d'agenda.


Documentació que es lliurarà a l'interessat

Una còpia de la instància de sol·licitud que caldrà aportar al Registre Civil.

Té cost el tràmit?

No té cap cost pels contraients

Observacions i Preguntes freqüents

**

Documents relacionats