Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
24/01/2019 07:25:37
Inici | Contacte | Mapa Web
Castellano | A A A
Sant Andreu de la Barca
Sant Andreu m'apassiona

Tràmits més freqüents 

Imprimir

Ajuts en forma de beques individuals al transport als joves que cursen ensenyaments d'educació post obligatòria curs 2017-2018

Descripció

Beques individuals al transport als joves empadronats/des al municipi que tinguin entre 16 i 30 anys al curs 2017-2018.
Estudiants que estiguin cursant cicles formatius de grau mitjà, de grau superior i/o batxillerats d'especialitats no oferides al municipi; i/o estudis universitaris (graus, postgraus i màsters) fora del municipi.

Qui ho pot demanar?

Joves estudiants que compleixin els requisits establerts en les bases.

Demanant dia i hora mitjançant línia 900151976 de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca.

Com es pot demanar?

Per telèfon

Número: línia 900151976
Horari d'atenció telefòncia: dilluns, dimarts, dimecres, divendres, de 9.00 hores a 14.00 hores. Dijous de 9.00 a 14.00 hores i de 16.00 hores a 19.00 hores

Documents que cal aportar

- Model de sol·licitud disponible al web en l'apartat tràmit d'educació o bé a la Regidoria d'Ensenyament de l'Ajuntament (obligatori emplenar TOTES les caselles).
- DNI estudiant.
- Full autorització unitat familiar (obligatoti que TOTS els membres de la unitat familiar majors de 18 anys el signin individualment).
- Matrícula centre escolar curs 2017-18 i justificant dels pagament o pagaments de les quotes.
- Carnet de família nombrosa, monoparental o persona amb discapacitat.
- Documentació acreditativa especificada en les bases en cas de No autoritzar a la comprovació electrònica de la mateixa per part de l'Ajuntament.

Quan es pot demanar?

El termini de presentació de la sol.licitud i la documentació será des del dia 5 de març al dia 3 d'abril de 2018 (ambdòs inclosos) .

Termini de resolució legal

Els ajuts es resoldran en el termini màxim de 90 dies a comptar des de la data límit del termini de presentació

Documentació que es lliurarà a l'interessat

Una notificació via correu electrònic i/o sms al telèfon mòbil de l'aprovació o denegació del ajut sol.licitat.

Té cost el tràmit?

No té cost

Normativa relacionada

Bases reguladores per a la concessió d'ajuts en forma de beques individuals al transport als joves que cursen ensenyaments d'educació post obligatòria curs 2017-2018 . Publicades en convocatòria BOPB número 387614.

Observacions i Preguntes freqüents

- Consultar les bases que regulen aquests ajuts per COMPROVAR prèviament que es reuneixen els requisits per presentar la sol·licitud.
- Columna de la dreta (documents associats) s'han de descarregar i/o emplenar el model de sol·licitud i l'autorització a consultar les dades de la unitat familiar. Els documents estan en format PDF editable per poder ser emplenats amb l'ordinador. EVITAR fer-ho manualment i, en cas de fer-ho és imprescindible que s'entengui la lletra i els números.
- Cal la signatura obligatòria del/de l'alumne i, en cas de ser menor de 18 anys també la d'un dels seus representants legals (pare, mare, tutor, tutora o representant).
- Si no s'autoritza la consulta de les dades s'han de lliurar OBLIGATÒRIAMENT tots els documents acreditatius específicats en les bases.

Regidories de les quals depèn

Educació