Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
21/02/2020 16:27:16
Inici | Contacte | Mapa Web
Castellano | A A A
Sant Andreu de la Barca
carnaval 2020

Tràmits més freqüents 

Imprimir

Convocatòria de subvencions destinades Projectes de Polítiques d?Igualtat per l?any 2018.

Descripció

Poden ser subvencionables els projectes en els àmbits temàtics següents:
Promoure la igualtat d?oportunitats en tota la població.
Potenciar el circuit d?atenció a dones maltractades i incorporar als agents socials necessaris per a una atenció de qualitat.
Continuar amb els actes entorn al 25 de novembre: Diada internacional de lluita contra la violència envers les Dones i 8 de març Dia de la dona treballadora.
Realitzar activitats de sensibilització sobre l?ocupació de les dones i usos del temps, adreçades a diferents col?lectius.
Fomentar l?ús de les noves tecnologies per a la transmissió de valors igualitaris.
Promoure la participació igualitària d?homes i dones en actes culturals, activitats de lleure, oci i esport.

Millorar la cohesió social.
Incorporar la perspectiva de gènere en les accions de prevenció i promoció d ela salut.
Potenciar la participació social de les dones, l?associacionisme i la seva visibilitat en l?àmbit públic.

Qui ho pot demanar?

Poden ser beneficiaris de les subvencions objecte d?aquestes bases:
1. Les entitats sense ànim de lucre de caràcter local o supramunicipals, que hauran d?estar inscrites en el Registre Municipal d?Entitats, per realitzar activitats de caràcter de promoció de la igualtat, amb especial projecció a Sant Andreu de la Barca.
2. Les persones físiques, que realitzin activitats de caràcter de promoció de la igualtat, amb especial projecció a Sant Andreu de la Barca.

Com es pot demanar?

Presencialment

Departament: Politiques d'Igualtat
Telèfon: 936356400
Ubicació: Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
Horari: de 9 a 14h

Documents que cal aportar

Sol·licitud i annexos específics de la convocatòria

Quan es pot demanar?

del 28 de novembre al 13 de desembre

Documentació que es lliurarà a l'interessat

Per a la convocatòria:
- Sol·licitud específica
- Annex 1 Projecte
- Annex 2 Preessupost
- Annex 3 Declaració responsable
Per a la concessió i justificació
- Sol·licitud específica
- Annex 4 Compte justificatiu

Té cost el tràmit?

Aquest tràmit és gratuit.

Normativa relacionada

Bases específiques reguladores de les subvencions destinades a Politiques d'Igualtat per a l'any
2018 aprovades al Ple de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca el 25 de gener de 2018 i publicades al Butlletí
Oficial de la Província de Barcelona en data 8 de febrer de 2018.

Regidories de les quals depèn

Politiques d'igualtat