Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
25/02/2020 00:42:33
Inici | Contacte | Mapa Web
Castellano | A A A
Sant Andreu de la Barca
Sant Andreu m'apassiona

Tràmits més freqüents 

Imprimir

Declaració responsable en matèria de salut alimèntaria.

Descripció

És el règim d'intervenció pel qual la persona interessada declara, sota la seva responsabilitat, les dades de l'establiment i de l'activitat i manifesta que compleix i aplica els requisits establerts a la legislació sanitària i que es compromet a mantenir-ne el compliment durant l'exercici d'aquesta activitat.
Se sotmeten a aquest règim els establiments i les empreses alimentàries que manipulin, transformin, envasin, emmagatzemin o serveixin aliments per a la seva venda o entrega in situ al consumidor final, amb o sense repartiment a domicili, per a col.lectivitats, així com quan aquests subministren a altres establiments d'aquestes mateixes característiques, i es tracti d'una activitat marginal en termes tant econòmics com de producció, respecte de la realitzada per aquells, que es dugui a terme en l'àmbit de la unitat sanitària local, zona de salut o territori d'iguals característiques o finalitat que defineixi l'autoritat competent corresponent.

Qui ho pot demanar?

La persona física o jurídica que vol obrir un establiment on es comercialitzen o serveixen aliments, o el seu representant legal. En aquest cas s'ha de declarar la representació amb la qual s'actua.

Com es pot demanar?

Presencialment

Departament: Activitats i/o Salut pública.
Telèfon: 936536402
Ubicació: 2a. planta ajuntament
Horari: dies feiners, de 9:00 a 14:00 i dijous feiners (excepte els mesos de juny, juliol, agost i setembre) per la tarda de 16:00 19:00

Per Internet

Declaració responsable en matèria de salut alimèntaria. (plataforma eTRAM)

Correu postal

Tipus de correu: Ordinari
Departament: Activitats i/o Salut pública

Ajuntament Sant Andreu de la barca
Pça. de l'Ajuntament, 1
08740 Sant Andreu de la Barca

Documents que cal aportar

Formulari de declaració responsable en matèria de salut alimentària per a establiment alimentari d'acord amb el model normalitzat.

Quan es pot demanar?

Es pot presentar en qualsevol moment.

Termini de resolució legal

No hi ha resolució.

Documentació que es lliurarà a l'interessat

Cap documentació.

Té cost el tràmit?

El que estableixi l'ordenança fiscal.

Normativa relacionada

Reial decret 191/2011, de 18 de febrer, sobre registre general sanitari d'empreses alimentàries i aliments.