Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
27/02/2020 15:12:57
Inici | Contacte | Mapa Web
Català | A A A
Sant Andreu de la Barca
Sant Andreu m'apassiona

Tràmits més freqüents 

Imprimir

Convocatòria de subvencions destinades a activitats de caràcter social amb especial projecció a Sant Andreu de la Barca per a l´any 2019

Descripció

Poden ser subvencionables els projectes en els àmbits temàtics
següents:
?
Millorar la cohesió social de la ciutat.
?
Promoure l?associacionisme potenciant serveis d?interès
general per la comunitat.
?
Fomentar va
lors socials i culturals i noves formes de
participació.
?
Promoure l?organització de projectes que siguin innovadors.
?
Millorar la convivència i el civisme entre la ciutadania.
?
Els projectes subvencionables han de promoure els valors de
participació, de coop
eració i de solidaritat entre els
participants.

Qui ho pot demanar?

Les entitats sense ànim de lucre de caràcter local o supramunicipal, que hauran d?estar inscrites en el Registre Municipal d?Entitats, per realitzar activitats de caràcter social amb especial projecció a Sant Andreu de la Barca

Com es pot demanar?

Presencialment

Departament: Serveis Socials
Telèfon: 936356402
Ubicació: Planta 2 de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
Horari: de 9:00 a 14:00

Per Internet

Convocatòria de subvencions destinades a activitats de caràcter social amb especial projecció a Sant Andreu de la Barca per a l?any 2018

Documents que cal aportar

Sol·licitud i annexes específics de la convocatòria

Quan es pot demanar?

del 19 de juny al 17 de juliol del 2019

Termini de resolució legal

90 dies a comptar des de la data límit del termini de presentació de les sol·licituds.

Documentació que es lliurarà a l'interessat

Per a la convocatòria:
- Sol·licitud específica
- Annex 1 Projecte
- Annex 2 Pressupost
- Annex 3 Declaració responsable
Per a la concessió i justificació
- Sol·licitud específica
- Annex 4 Compte justificatiu

Té cost el tràmit?

Aquest tràmit és gratuït

Normativa relacionada

Bases específiques reguladores de les subvencions destinades a activitats, projectes i serveis en l?àmbit de serveis socials per a l?any 2018, aprobades pel El Ple de l?Ajuntament de Sant Andreu de la Barca en sessió de data 25 de gener de 2018, i publicades al BOPB el 8 de febrer de 2018

Regidories de les quals depèn

Serveis Socials