Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
18/10/2019 04:00:23
Inici | Contacte | Mapa Web
Català | A A A
Sant Andreu de la Barca
Sant Andreu m'apassiona

Tràmits més freqüents 

Imprimir

Volante de empadronamiento actual

Descripció

Documento emitido por el Ayuntamiento que acredita el empadronamiento de una persona en un domicilio de acuerdo con los datos actuales que constan en el Padrón municipal de habitantes.

Qui ho pot demanar?

Cualquier persona mayor de edad que esté empadronada en el municipio.

Com es pot demanar?

Presencialment

Departament: Padró d'habitants
Telèfon: 93 635 64 00 ext. 112
Ubicació: Plaça de l'Ajuntament, 1, planta baixa
Horari: Dies feiners, de 9:00 a 14:00 hores i dijous feiners (excepte els mesos de juny, juliol, agost i setembre), per la tarda, de 16:00 a 19:00 hores.

Per Internet

Sol·licitud on-line (plataforma eTRAM)

Documents que cal aportar

En el caso de solicitarlo presencialmente hace falta llevar el DNI o la tarjeta de residencia.

Quan es pot demanar?

Durante todo el año.

Documentació que es lliurarà a l'interessat

El volante de empadronamiento solicitado.

En el caso de pedirlo por Internet, le será enviado por correo postal a la dirección de la persona solicitante que consta en el Padrón municipal.

Té cost el tràmit?

No tiene ningún coste para el ciudadano.