Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
29/02/2020 03:58:47
Inici | Contacte | Mapa Web
Castellano | A A A
Sant Andreu de la Barca
Sant Andreu m'apassiona

Tràmits més freqüents 

Imprimir

Prestacions socials municipals de caràcter econòmic per garantir la cobertura de necessitats bàsiques de subsistència.

Descripció

Són ajuts econòmics per a les persones o famílies del municipi amb la finalitat de fer front a necessitats bàsiques amb caràcter puntual (alimentació, vestit, allotjament, despeses sanitàries, desplaçaments i transport, subministrament de l’habitatge)

Qui ho pot demanar?

Totes les persones que reuneixin els següents requisits:

- Estar empadronat a Sant Andreu de la Barca
- No superar el barem econòmic establert

Com es pot demanar?

Per telèfon

Número: 93 635 64 02
Horari d'atenció telefòncia: De 9:00 a 14:00 hores de dilluns a divendres i dijous tarda d?octubre a maig de 16:00 a 19:00 hores

Presencialment

Departament: Serveis Socials
Telèfon: 93 635 64 02
Ubicació: Plaça de l?Ajuntament, 1, 2a. Planta
Horari: De 9:00 a 14:00 hores de dilluns a divendres i dijous tarda d?octubre a maig de 16:00 a 19:00 hores

Correu postal

Tipus de correu: Ordinari
Departament: Serveis Socials

Ajuntament Sant Andreu de la barca
Pça. de l'Ajuntament, 1
08740 Sant Andreu de la Barca

Documents que cal aportar

- Fotocòpia del DNI/NIE/passaport del/de el/la sol•licitant i familiars majors d’edat
- Fotocòpia del llibre de família
- Informe de vida laboral per l’Administració del a Seguretat Social (Joan Maragall, 43 Sant Feliu de Llobregat, tel.901 502 050)
- Certificat de la OTG que acrediti la situació d’atur laboral
- Declaració de la renda de la unitat familiar o certificat negatiu d’ingressos (Ramon y Cajal, 47, Sant Feliu de Llobregat, tel.93 666 73 11)
- Les 3 últimes nòmines
- Certificat acreditatiu de pensió
- Contracte de treball
- En cas de separació o divorci, documentació judicial acreditativa
- Reclamació judicial de pensió d’aliments dels menors impagades al cònjuge obligat a fer-ho
- Contracte d’arrendament de l’habitatge
- Rebuts pagats dels últims nou mesos
- Escrit del propietari/l’administrador amb detall del deute i mesos
- En cas de desnonament, documentació judicial demanda
- Escriptura de compravenda/contracte privat de l’habitatge
- Escrit del titular del crèdit amb detall de les quotes endarrerides i del deute
- Rebuts o quotes pagades últims nous mesos
- Informe del pediatre, metge, especialista...
- Certificat de disminució de l’ICASS
- Certificat de bens i immobles
-Moviments bancaris/estalvi

Quan es pot demanar?

Durant tot l’any

Té cost el tràmit?

Gratuït

Normativa relacionada

Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials
Llei 13/2006, de 27 de juliol de prestacions socials de caràcter econòmic
Protocol de prestacions econòmiques d’urgència social de l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca

Regidories de les quals depèn

Serveis Socials