Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
29/02/2020 05:38:06
Inici | Contacte | Mapa Web
Castellano | A A A
Sant Andreu de la Barca
Sant Andreu m'apassiona

Tràmits més freqüents 

Imprimir

Servei d'Atenció Domiciliària: d'atenció a la persona i d'assistència a la llar

Descripció

És un servei en el propi domicili adreçat a les persones o famílies amb necessitats de cura personal i de neteja de la llar, i que no poden valdre's per sí mateixes.

Les ajudes dispensades poden ser per a la higiene diària personal; control de la medicació; compra dels aliments; preparació d'àpats; acompanyament a serveis mèdics; suport en el manteniment de les relacions amb l'entorn; neteja de la llar. En tot moment es potencia les capacitats de l'usuari/a per fomentar al màxim la seva autonomia, d'acord amb les seves possibilitats.

Qui ho pot demanar?

Totes les persones que reuneixin els següents requisits:

- Estar empadronat a Sant Andreu de la Barca
- No comptar amb suport familiar i/o social per a desenvolupar les activitats de la vida diària

- Per prescripció LAPAD (llei dependència)
- Per protocol específic SAD social: No superar els ingressos corresponents en base al IRSC que contempla el barem econòmic estipulat.

Com es pot demanar?

Per telèfon

Número: 93 635 64 02
Horari d'atenció telefòncia: De 9:00 h. a 14:00 hores de dilluns a divendres i dijous tarda d'octubre a maig de 16:00 a 19:00 hores

Presencialment

Departament: Serveis Socials
Telèfon: 93 635 64 02
Ubicació: Plaça de l'Ajuntament, 1, 2a. Planta
Horari: De 9:00 h. a 14:00 hores de dilluns a divendres i dijous tarda d'octubre a maig de 16:00 a 19:00 hores

Correu postal

Tipus de correu: Ordinari
Departament: Serveis Socials

Ajuntament Sant Andreu de la barca
Pça. de l'Ajuntament, 1
08740 Sant Andreu de la Barca

Documents que cal aportar

- Fotocòpia del DNI de tots els membres de la unitat de convivència
- Certificat de convivència
- Declaració de la renda de l'últim any o certificat negatiu
(Hisenda Sant Feliu de Llobregat: c/Ramon y Cajal, 47, tel.936667311)
- Despeses d'habitatge: lloguer, hipoteca
- Informe de salut
- Justificant de les despeses que es cregui convenient

Quan es pot demanar?

Durant tot l'any

Té cost el tràmit?

Els preus públics del servei son establertes en les Ordenances Fiscals Municipals anualment.

Normativa relacionada

Decret 27/2003, de 21 de gener, de l'atenció social primària
Llei 12/2007, d'11 d?octubre, de serveis socials
Llei 13/2006, de 27 de juliol de prestacions socials de caràcter econòmic
Ordenances Fiscals Municipals de l'any en vigor

Observacions i Preguntes freqüents

Mitjançant una entrevista amb la treballadora social del Departament de Serveis Socials de l'Ajuntament es realitzarà un contracte estipulant les condicions, dies, tasques i durada del Servei

Regidories de les quals depèn

Serveis Socials