Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
29/02/2020 04:23:29
Inici | Contacte | Mapa Web
Castellano | A A A
Sant Andreu de la Barca
Sant Andreu m'apassiona

Tràmits més freqüents 

Imprimir

Beques de menjadors escolars per educació infantil, primària i secundària 2019-2020

Descripció

Es tracta de subvencions per a l'assistència als menjadors de l'alumnat d'ensenyaments obligatoris i de segon cicle d'educació infantil de centres educatius de Sant Andreu de la Barca, sufragats amb els fons públics, que disposin de servei de menjador escolar. La quantia de l'ajut equival al 50% del cost del servei de menjador i es determina, per a cada sol·licitant, segons la puntuació obtinguda aplicant els criteris establerts pel Consell Comarcal.

Qui ho pot demanar?

Podran ser destinataris d'aquestes subvencions els pares, mares o representants legals o persona encarregada de la guarda i protecció de l'alumnat, sempre que els alumnes matriculats compleixin els requisits establerts en les bases de les subvencions i en les respectives convocatòries.

Com es pot demanar?

Presencialment

Departament: Serveis Socials
Telèfon: 93 635 64 00
Ubicació: Plaça de l'Ajuntament, 1, planta baixa
Horari: De 9:00 h. a 14:00 hores de dilluns a divendres i dijous tarda d'octubre a maig de 16:00 a 19:00 hores

Per Internet

Beques de menjador per al curs 2018-2019

Documents que cal aportar

- Sol·licitud amb model específic
- Autorització de consulta de dades fiscals
- El beneficiari que vulgui la compactació haurà de presentar una sol·licitud on proposarà els dies en què es pretén efectuar aquesta compactació. L'esmentada sol·licitud haurà d'obtenir prèviament la conformitat del menjador escolar. L'Ajuntament efectuarà una resolució oportuna de les sol·licituds de compactació presentades.

Si el tràmit es fa per internet, cal adjuntar els documents degudament complimentats (3) específics que es troben al següents enllaç http://www.sabarca.cat/LlistaTramits/_rKbJcCoHCfxBBJKJmkb6wK0-R8U11KLvt-jQxoHlzto


Quan es pot demanar?

El termini de presentació de les sol·licituds serà del 15 de setembre a l'11 d'octubre de 2019.

Termini de resolució legal

Les subvencions es resoldran en el termini de màxim de 60 dies a comptar des de la data límit del termini de presentació de les sol·licituds, mitjançant acord de la Junta de Govern Local a proposta de la Comissió qualificadora.

Documentació que es lliurarà a l'interessat

Les notificacions es practicaran en el lloc i pel mitjà que el sol·licitant faci constar a tal efecte en la seva sol·licitud, tenint en compte el que estableix a aquest efecte l'article 42 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

Té cost el tràmit?

Gratuït

Normativa relacionada

- Bases reguladores de la convocatòria de les subvencions destinades a fer front a les despeses familiars derivades de l'assistència a menjadors escolars, durant el curs 2019-2020, de l'alumnat empadronat al municipi i matriculat en ensenyaments obligatoris i de segon cicle d'educació infantil, a centres educatius del municipi sufragats amb fons públics.

- Bases de convocatòria per l'atorgament d'ajuts individuals de menjador adreçats a alumnat
d'ensenyaments obligatoris i de segon cicle d'educació infantil de centres educatius sufragats amb fons
públics per al curs 2019-2020, comarca del Baix Llobregat.


Regidories de les quals depèn

Serveis Socials