Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
20/07/2019 10:06:09
Inici | Contacte | Mapa Web
Castellano | A A A
Sant Andreu de la Barca
Sant Andreu m'apassiona

Tràmits més freqüents 

Imprimir

Sol.licitud subvencions projectes educatius 2018

Descripció

Les associacions de pares i mares d'alumnes (AMPA) dels centres educatius municipals poden optar a les subvencions per l'any 2018 que l'Ajuntament concvoca.

Qui ho pot demanar?

Poden ser beneficiaris de les subvencions objecte d?aquesta conocatòria:

1. Les entitats sense ànim de lucre de caràcter local o supramunicipals, que hauran d'estar inscrites en el Registre Municipal dEntitats, per realitzar activitats de caràcter educatiu, amb especial projecció a Sant Andreu de la Barca.

Com es pot demanar?

Presencialment

Departament: Oficina Atenció Ciutadà/ Departament Ensenyament
Telèfon: 936356400
Ubicació: Planta baixa i 2a Ajuntament
Horari:  De dilluns a divendre 9h a 14h i dijous de 16h a 19h

Documents que cal aportar

Tots els annexos que es troben relacionats amb aquest tràmit:
- Sol.licitud de subvencio : IMPORTANT indicar número de convocatòria: BDNS (Identif) 418400
- Annex 1 Projecte
- Annex 2 Pressupost
- Annex 3 Declaració protecció infància i adolescència
- Annex 4 Compte justificatiu
- Sol.licitud aportacions justificants
- Carta acceptació

Quan es pot demanar?

El termini de presentació serà de quinze dies hàbils:

- Des del 15 d'octubre de 2018 al 5 de novembre de 2018, ambdòs inclosos.

Documentació que es lliurarà a l'interessat

Una còpia de sol.licitud registrada

Té cost el tràmit?

No té cap cost

Normativa relacionada

Les Bases reguladores de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca per a l'atorgament de subvencions per a la realització de projectes, activitats i serveis de l'exercici 2018, aprovades pel ple en data 25 de gener de 2018.

En tot allò que no estigui previst en les presents bases seran d'aplicació l'Ordenança de Subvencions de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca i els organismes autònoms que en depenen i la Llei 38/2003, General de subvencions i demás noramativa aplicable

Regidories de les quals depèn

Educació