Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
21/09/2019 00:18:42
Inici | Contacte | Mapa Web
Castellano | A A A
Sant Andreu de la Barca
Sant Andreu m'apassiona

Tràmits més freqüents 

Imprimir

Sol·licitud d'ajut de material escolar curs 2018-2019

Descripció

Beca per l'adquisició de material escolar per al curs 2018-2019 per els alumnes empadronats al municipi al menys des de l'1 de gener de 2018 i escolaritzats a un centre públic del municipi a un dels cursos d'ensenyaments obligatoris, per un import màxim de 75 euros per alumne.

Qui ho pot demanar?

Poden demanar l'ajut els pares i les mares o representats legals dels menors sempre que la unitat familiar tingui una renda anual inferior a 36.355 euros anuals, sumant els ingressos dels sustentadors principals, així com el 50% dels ingressos de germans menors de 25 anys i/o ascendents que convisquin al domicili d'empadronament. De la renda anual es decompatarà la despesa de lloguer o d'hipoteca del domicili d'empadronament, fins un màxim de 7.967,43 euros anuals.

Com es pot demanar?

Presencialment

Departament: Serveis socials
Telèfon: 93 635 64 02
Ubicació: Oficina d'atenció al ciutadà, planta baixa de l'Ajuntament
Horari: Feines de 9:00 a 14:00 hores, de dilluns a divendres, i dijous de 16:00 a 19:00 hores ( excepte els mesos de juny,juliol, agost i setembre)

Per Internet

Sol·licitud d'ajut de material escolar curs 2018-2019

Correu postal

Tipus de correu: Certificat
Departament: Serveis socials

Ajuntament Sant Andreu de la barca
Pça. de l'Ajuntament, 1
08740 Sant Andreu de la Barca

Documents que cal aportar

La sol·licitud es tramita mitjançant formulari normalitzat, acompanyat de la factura detallada a nom del sol·licitant de la compra dels llibres i/ o material escolar, o el rebut bancari del pagament realitzat al centre escolar en concepte de material escolar. També cal adjuntar l'últim rebut del lloguer o de la hipoteca del domicili d'empadronament del sol·licitant. Es presentarà una única sol·licitud per familia, incloent les dades de cadascun dels menors pels quals es sol·licita la beca. En cas que l'ajut s'hagi d'abonar al sol·licitant, cal aportar les dades del compte bancari on es vol realitzar el cobrament. En cas que no s'autoritzi a l'Ajuntament a fer les comprovacions de dades amb Hisenda i/o Seguretat Social, caldrà aportar la documentació justificativa dels ingressos del darrer exercici fiscal tancat de tots els membres de la unitat familiar.

Pots demanar cita prèvia al següent enllaç:
http://citaprevia.gestorn.com/sabarca/#nbb

Quan es pot demanar?

des del 27 d'agost fins l'11 d'octubre de 2018

Termini de resolució legal

90 dies des de la finalització del termini de presentació de sol·licituds

Documentació que es lliurarà a l'interessat

Notificació de la resolució d'atorgament o denegació

Té cost el tràmit?

no

Regidories de les quals depèn

Serveis Socials