Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
24/02/2020 11:09:17
Inici | Contacte | Mapa Web
Castellano | A A A
Sant Andreu de la Barca
carnaval 2020

Tràmits més freqüents 

Imprimir

Sol·licitud d'ús d'espai en centres d'educació infantil i primària.

Descripció

Document que es presenta al departament d'Educació de l'Ajuntament mitjançant registre d'entrada per sol·licitar l'ús social dels edificis i de les instal·lacions dels centres docents públics d'educació infantil i primària de Sant Andreu de la Barca, fora de l'horari escolar.

Qui ho pot demanar?

Poden fer ús de les instal·lacions dels centres d'educació infantil i primària les persones físiques i jurídiques que organitzin activitats d'acord amb aquestes prioritats:

- Activitats organitzades per l'AMPA.
- Activitats organitzades per l'Ajuntament.
- Activitats organitzades per entitats legalitzades de lleure, culturals, artístiques, esportives, etc.
- Excepcionalment, entitats amb afany de lucre, si es considera d'interès públic i quan es tracti d'activitats puntuals sense continuïtat.

Com es pot demanar?

Presencialment

Departament: Registre general
Telèfon: 93 635 64 00 ext. 112
Ubicació: Plaça de l'Ajuntament, 1, planta baixa
Horari: Dies feiners, de 9:00 a 14:00 hores i dijous feiners (excepte els mesos de juny, juliol, agost i setembre), per la tarda, de 16:00 a 19:00 hores.

Per Internet

Adjuntar el formulari omplert a la instància genèrica on-line (plataforma eTRAM)

Documents que cal aportar

- Fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant. En cas d'associacions o altres persones jurídiques hauran d'acreditar la seva inscripció al registre municipal d'entitats.
- Dades de la persona o persones responsables de l'activitat ( nom i cognoms, DNI, adreça, telèfon, càrrec o condició en la que actúa).
- Espai o dependència del centre que sol·licita l'ús.
- Projecte de l'activitat que contindrà:
* Programació i planificació de les activitats amb indicació de les dates, horaris i instal·lacions que es sol?liciten.
* Nombre de participants en l'activitat i edats.
* Preus de 'activitat, si s'escau.
* Materials complementaris que utilitzaran.
* Fotocòpia de la pòlissa d'assegurança de responsabilitat civil relativa l'activitat, si s'escau.
- Qualsevol documentació addicional que pugui ser requerida per la Regidoria d'Educació.

Quan es pot demanar?

Durant tot l'any, però cal fer-ho amb una antelació mínima de 30 dies naturals a la data de realització de l'activitat.

Documentació que es lliurarà a l'interessat

Tramesa de la comunicació per escrit de l'aprovació de l'acord per la Junta de Govern Local.

Té cost el tràmit?

No té cap cost.

Normativa relacionada

Reglament d'ús social dels edificis i de les instal·lacions dels centres docents públics d'educació infantil i primària de Sant Andreu de la Barca.

Regidories de les quals depèn

Educació