Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
26/02/2020 10:35:23
Inici | Contacte | Mapa Web
Castellano | A A A
Sant Andreu de la Barca
Sant Andreu m'apassiona

Tràmits més freqüents 

Imprimir

Inscripcíó al Registre municipal de Testaments Vitals

Descripció

El Registre Municipal de Testaments Vitals de
l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca possibilita que els
ciutadans i ciutadanes d’aquest municipi, amb capacitat
suficient, manifestin lliurament per escrit i dipositin
tots els documents, voluntats i disposicions que considerin
que s’han de tenir en compte a la fase final de la vida de
l’atorgant. També es poden inscriu-re voluntats respecte a la
donació d’òrgans, el destí d’aquests i la voluntat de ser
incinerat o inhumat.

Qui ho pot demanar?

L’atorgant, per obtenir l’assentament del seu testament vital, ha de:
a) Ser major d’edat.
b) Estar empadronat a Sant Andreu de la Barca.
c) Tenir capacitat jurídica i d’obrar.
d) Aportar tres testimonis majors d’edat i amb plena capacitat d’obrar, dels quals, dos com a mínim, no hauran
de tenir relació de parents fins el segon grau, ni estar vinculats per relació patrimonial amb l’atorgant.

Com es pot demanar?

Presencialment

Departament: Secretaria
Telèfon: 93 635 64 04
Ubicació: Plaça de l0Ajuntament, 1, 4ª planta
Horari: Dies feiners, de 9:00 a 14:00 hores i dijous feiners (excepte els mesos de juny, juliol, agost i setembre), per la tarda, de 16:00 a 19:00 hores.

Documents que cal aportar

Per fer el tràmit cal presentar-se amb:
- 1 representant
- 3 testimonis
- Presentar un document amb el testament vital (hi ha un model de testament vital com a Imprès associat en format PDF a la pàgina web)
- Instància de sol•licitud

Quan es pot demanar?

En qualsevol moment de la vida.

Aquest tràmit cal fer-lo personalment, però es por sol•licitar i acordar una data per realitzar el tràmit per correu o per Internet.

Termini de resolució legal

15 dies.

Documentació que es lliurarà a l'interessat

Certificat com a inscrit al Llibre de Testaments Vitals de l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca.

Té cost el tràmit?

Aquest Registre no té cap cost pel ciutadà.

Normativa relacionada

Al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona núm. 197, pàg. 49: Ordenança del Registre Municipal de Testaments Vitals de l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. A l’apartat ordenances de la web podeu trobar aquesta ordenança municipal.