Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
15/11/2018 10:03:50
Inici | Contacte | Mapa Web
Castellano | A A A
Sant Andreu de la Barca
Festa Sant Andreu 18

Tràmits més freqüents 

Imprimir

Ajuts en forma de beques individuals al transport als joves que cursen ensenyaments d'educació post obligatòria curs 2017-2018

Descripció

Beques individuals al transport als joves empadronats/des al municipi que tinguin entre 16 i 30 anys al curs 2017-2018.
Estudiants que estiguin cursant cicles formatius de grau mitjà, de grau superior i/o batxillerats d'especialitats no oferides al municipi; i/o estudis universitaris (graus, postgraus i màsters) fora del municipi.

Qui ho pot demanar?

Joves estudiants que compleixin els requisits establerts en les bases.

Demanant dia i hora mitjançant línia 900151976 de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca.

Com es pot demanar?

Per telèfon

Número: línia 900151976
Horari d'atenció telefòncia: dilluns, dimarts, dimecres, divendres, de 9.00 hores a 14.00 hores. Dijous de 9.00 a 14.00 hores i de 16.00 hores a 19.00 hores

Documents que cal aportar

- Model de sol·licitud disponible al web en l'apartat tràmit d'educació o bé a la Regidoria d'Ensenyament de l'Ajuntament (obligatori emplenar TOTES les caselles).
- DNI estudiant.
- Full autorització unitat familiar (obligatoti que TOTS els membres de la unitat familiar majors de 18 anys el signin individualment).
- Matrícula centre escolar curs 2017-18 i justificant dels pagament o pagaments de les quotes.
- Carnet de família nombrosa, monoparental o persona amb discapacitat.
- Documentació acreditativa especificada en les bases en cas de No autoritzar a la comprovació electrònica de la mateixa per part de l'Ajuntament.

Quan es pot demanar?

El termini de presentació de la sol.licitud i la documentació será des del dia 5 de març al dia 3 d'abril de 2018 (ambdòs inclosos) .

Termini de resolució legal

Els ajuts es resoldran en el termini màxim de 90 dies a comptar des de la data límit del termini de presentació

Documentació que es lliurarà a l'interessat

Una notificació via correu electrònic i/o sms al telèfon mòbil de l'aprovació o denegació del ajut sol.licitat.

Té cost el tràmit?

No té cost

Normativa relacionada

Bases reguladores per a la concessió d'ajuts en forma de beques individuals al transport als joves que cursen ensenyaments d'educació post obligatòria curs 2017-2018 . Publicades en convocatòria BOPB número 387614.

Observacions i Preguntes freqüents

- Consultar les bases que regulen aquests ajuts per COMPROVAR prèviament que es reuneixen els requisits per presentar la sol·licitud.
- Columna de la dreta (documents associats) s'han de descarregar i/o emplenar el model de sol·licitud i l'autorització a consultar les dades de la unitat familiar. Els documents estan en format PDF editable per poder ser emplenats amb l'ordinador. EVITAR fer-ho manualment i, en cas de fer-ho és imprescindible que s'entengui la lletra i els números.
- Cal la signatura obligatòria del/de l'alumne i, en cas de ser menor de 18 anys també la d'un dels seus representants legals (pare, mare, tutor, tutora o representant).
- Si no s'autoritza la consulta de les dades s'han de lliurar OBLIGATÒRIAMENT tots els documents acreditatius específicats en les bases.

Regidories de les quals depèn

Educació