Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
18/02/2020 06:05:46
Inici | Contacte | Mapa Web
Castellano | A A A
Sant Andreu de la Barca
carnaval 2020

Home |

Tràmits més freqüents 

Imprimir

Instància genèrica

Descripció

Per dirigir-se a l'administració municipal s'utilitza molt freqüentment la instància, una sol·licitud escrita a una autoritat o a un superior, segons la definició del diccionari.

La instància és un element bàsic per iniciar un tràmit o gestió i molt freqüentment, cal acompanyar-la de documentació.

La instància, al presentar-la, un cop validada i amb tots els requisits necessaris en cada cas, cal que sigui registrada.

Presentar una instància no significa, però, iniciar cap tràmit en els casos que es requereix informació addicional o pagar taxes pel tràmit en concret, ja que només es tindrà en compte si s'adjunta tota la documentació requerida i s'han pagat les taxes que, de vegades, cal satisfer.

Qui ho pot demanar?

Qulasevol persona, empresa o institució pot dirigir-se a l'administració local per demanar o sol·licitar un servei o un tràmit

Com es pot demanar?

Presencialment

Departament: Registre general
Telèfon: 93 635 64 00
Ubicació: Plaça de l'Ajuntament, 1, planta baixa
Horari: Dies feiners, de 9:00 a 14:00 hores i dijous feiners (excepte els mesos de juny, juliol, agost i setembre), per la tarda, de 16:00 a 19:00 hores.

Per Internet

Instància genèrica on-line (plataforma eTRAM)

Correu postal

Tipus de correu: Ordinari
Departament: Registre general

Ajuntament Sant Andreu de la barca
Pça. de l'Ajuntament, 1
08740 Sant Andreu de la Barca

Documents que cal aportar

En el cas de presentar-la presencialment cal emplenar i imprimir el document "Instància genèrica" que trobareu a la columna de la dreta.

En el cas de voler presentar-la per Internet cal emplenar i enviar la sol·licitud on-line que trobareu clicant en l'apartat corresponent. A més podeu adjuntar-hi, en format electrònic, tots aquells documents que cregueu necessaris.

Cal tenir present que en molts dels tràmits administratius és necessari acreditar la personalitat del sol·licitant. En aquest cas, donat que la signatura electrònica no té encara un desenvolupament generalitzat, l'enviament de la instància per Internet no pressuposa l'inici del tràmit i posteriorment serà necessària la seva presencia a l'ajuntament per a completar la gestió.

Quan es pot demanar?

Durant tot l'any.

Té cost el tràmit?

No té cap cost per al ciutadà.

Documents relacionats