Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
21/02/2020 22:26:29
Inici | Contacte | Mapa Web
Castellano | A A A
Sant Andreu de la Barca
carnaval 2020

Home |

Tràmits més freqüents 

Imprimir

Declaració responsable en matèria de salut alimèntaria.

Descripció

És el règim d'intervenció pel qual la persona interessada declara, sota la seva responsabilitat, les dades de l'establiment i de l'activitat i manifesta que compleix i aplica els requisits establerts a la legislació sanitària i que es compromet a mantenir-ne el compliment durant l'exercici d'aquesta activitat.
Se sotmeten a aquest règim els establiments i les empreses alimentàries que manipulin, transformin, envasin, emmagatzemin o serveixin aliments per a la seva venda o entrega in situ al consumidor final, amb o sense repartiment a domicili, per a col.lectivitats, així com quan aquests subministren a altres establiments d'aquestes mateixes característiques, i es tracti d'una activitat marginal en termes tant econòmics com de producció, respecte de la realitzada per aquells, que es dugui a terme en l'àmbit de la unitat sanitària local, zona de salut o territori d'iguals característiques o finalitat que defineixi l'autoritat competent corresponent.

Qui ho pot demanar?

La persona física o jurídica que vol obrir un establiment on es comercialitzen o serveixen aliments, o el seu representant legal. En aquest cas s'ha de declarar la representació amb la qual s'actua.

Com es pot demanar?

Presencialment

Departament: Activitats i/o Salut pública.
Telèfon: 936536402
Ubicació: 2a. planta ajuntament
Horari: dies feiners, de 9:00 a 14:00 i dijous feiners (excepte els mesos de juny, juliol, agost i setembre) per la tarda de 16:00 19:00

Per Internet

Declaració responsable en matèria de salut alimèntaria. (plataforma eTRAM)

Correu postal

Tipus de correu: Ordinari
Departament: Activitats i/o Salut pública

Ajuntament Sant Andreu de la barca
Pça. de l'Ajuntament, 1
08740 Sant Andreu de la Barca

Documents que cal aportar

Formulari de declaració responsable en matèria de salut alimentària per a establiment alimentari d'acord amb el model normalitzat.

Quan es pot demanar?

Es pot presentar en qualsevol moment.

Termini de resolució legal

No hi ha resolució.

Documentació que es lliurarà a l'interessat

Cap documentació.

Té cost el tràmit?

El que estableixi l'ordenança fiscal.

Normativa relacionada

Reial decret 191/2011, de 18 de febrer, sobre registre general sanitari d'empreses alimentàries i aliments.