Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
25/05/2018 22:13:14
Inici | Contacte | Mapa Web
Castellano | A A A
Sant Andreu de la Barca
fira de la primavera 18

Home |

Tràmits més freqüents 

Imprimir

Cerimònia de casament a l'Ajuntament

Descripció

La cerimònia de casament pot realitzar-se davant el jutge encarregat del Registre Civil, el jutge de pau o l'alcalde (o regidor en qui delegui) del municipi on se celebri el matrimoni.
Pot celebrar-se, doncs, a l'Ajuntament, encara que també en el Registre Civil on es tramita l'expedient.

Qui ho pot demanar?

Ho pot sol·licitar qualsevol dels contraients.

Com es pot demanar?

Per telèfon

Número: 93 635 64 05
Horari d'atenció telefòncia: Dies feiners, de 9:00 a 14:00 hores i dijous feiners (excepte els mesos de juny, juliol, agost i setembre), per la tarda, de 16:00 a 19:00 hores.

Presencialment

Departament: Alcaldia
Telèfon: 93 635 64 05
Ubicació: Plaça de l'Ajuntament, 1, 5ª planta
Horari: Dies feiners, de 9:00 a 14:00 hores i dijous feiners (excepte els mesos de juny, juliol, agost i setembre), per la tarda, de 16:00 a 19:00 hores.

Per Internet

Sol·licitud on-line (plataforma eTRAM)

Correu postal

Tipus de correu: Ordinari
Departament: Alcaldia

Ajuntament Sant Andreu de la barca
Pça. de l'Ajuntament, 1
08740 Sant Andreu de la Barca

Documents que cal aportar

A l'ajuntament no cal aportar cap document.
S'ha d'iniciar prèviament, l'expedient de matrimoni al Registre Civil i es tingui clara la data de resolució del mateix. Desprès cal consultar el calendari de casaments * i adreçar-se al departament de Protocol de l'ajuntament per sol·licitar dia.

Podeu fer la sol·licitud mitjançant una instància adreçada a Alcaldia, o presentar-la per Internet emplenant la sol?licitud on-line.

Quan es pot demanar?

Es pot demanar un cop iniciat l'expedient de matrimoni en el Regsitre Civil i quan estigui clara la data de resolució dels expedient.

Cal consultar els dies establerts pels casaments* a l'ajuntament i fer reserva mitjançant instància.
Es respondrà de la disponibilitat amb la major brevetat possible.

Haureu d'incorporar a la sol·licitud de matrimoni en el Registre Civil la indicació de lloc de celebració del casament (Registre Civil o ajuntament), per tal que hi consti a l'expedient previ.

*2018:
-------------------------------------------
FEBRER: 23
MARÇ: 23
ABRIL: 27
MAIG: no disponible
JUNY: no disponible
JULIOL: no disponible
--
SETEMBRE :no disponible
OCTUBRE: 19
NOVEMBRE: 9
---
* Les dates son susceptibles de canvis en funció de les necessitats del servei o canvis d'agenda.


Documentació que es lliurarà a l'interessat

Una còpia de la instància de sol·licitud que caldrà aportar al Registre Civil.

Té cost el tràmit?

No té cap cost pels contraients

Observacions i Preguntes freqüents

**

Documents relacionats