Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
18/02/2020 05:17:42
Inici | Contacte | Mapa Web
Castellano | A A A
Sant Andreu de la Barca
carnaval 2020

Home |

Tràmits més freqüents 

Imprimir

Sol.licitud d'informe previ en matèria d'incendis

Descripció

És l'informe en matèria de prevenció d'incendis que s'ha de sol?licitar amb anterioritat a la presentació de la comunicació prèvia d'una activitat, quan aquesta estigui inclosa en els annexes 1 o 2 de la Llei 3/2010, de 18 de febrer.

Qui ho pot demanar?

La persona física o jurídica que vol exercir una o diverses activitats en un mateix centre o establiment, o el seu representant legal. En aquest cas s'ha de declarar la representació amb la qual s?actua.

Com es pot demanar?

Presencialment

Departament: Activitats
Telèfon: 936356403
Ubicació: 3a. planta ajuntament
Horari: dies feiners, de 9:00 a 14:00 i dijous feiners (excepte els mesos de juny, juliol, agost i setembre) per la tarda de 16:00 19:00

Per Internet

Sol.licitud d'informe previ en matèria d'incendis (plataforma eTRAM)

Correu postal

Tipus de correu: Ordinari
Departament: Activitats

Ajuntament Sant Andreu de la barca
Pça. de l'Ajuntament, 1
08740 Sant Andreu de la Barca

Documents que cal aportar

1. Sol?licitud d?acord amb el model normalitzat.
2. Portada de la documentació tècnica (formulari SP01 del Departament d?Interior de la Generalitat de Catalunya)
3. Certificat de coincidència entre el suport electrònic i el suport paper (formulari SP02 del Departament d?Interior de la Generalitat de Catalunya)
4. Memòria tècnica en matèria d?incendis, d?acord amb el model de continguts mínims publicat al web del Departament d?interior

5. En cas d?actuar com a representant legal, declarar que es disposa de tots els poders necessaris per a presentar la comunicació i rebre, si escau, les corresponents comunicacions i/o notificacions.

Quan es pot demanar?

Es pot presentar en qualsevol moment.

Termini de resolució legal

El termini per resoldre la petició d?informe és de dos mesos.

Documentació que es lliurarà a l'interessat

Certificat de l'informe emès.

Té cost el tràmit?

La taxa que, si és el cas, estableixi l?ordenança fiscal.

Normativa relacionada

Llei 3/2010, del 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d?incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis.