Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
19/02/2020 13:38:52
Inici | Contacte | Mapa Web
Castellano | A A A
Sant Andreu de la Barca
carnaval 2020

Home |

Tràmits més freqüents 

Imprimir

Convocatòria de subvencions per a projectes de Cooperació i Solidaritat per l'any 2019

Descripció

Entitats i/o persones que duguin a terme projectes en els àmbits temàtics següents:

- Donar suport a sectors de la població en risc d?exclusió.
- Promoure l?associacionisme potenciant serveis d?interès general per la comunitat.
- Fomentar valors socials i noves formes de participació.
- Promoure l?organització de projectes que siguin innovadors a la ciutat.
- Millorar la convivència i el civisme entre la ciutadania.
- Encabir la cooperació internacional com a eina de projecció per a la ciutat.

Qui ho pot demanar?

- Entitats sense ànim de lucre de caràcter local o supramunicipal, inscrites en el Registre Municipal d?Entitats.

- Les persones físiques, que realitzin activitats de caràcter cultural, social, artístic o educatiu, amb especial projecció a Sant Andreu de la Barca.

Com es pot demanar?

Presencialment

Departament: Departament de Cooperació i Solidaritat
Telèfon: 936356400
Ubicació: Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
Horari: De 9 a 14h

Per Internet

Instància generica i adjuntar documentació convocatòria

Documents que cal aportar

Sol·licitud i annexos específics de la convocatòria

Quan es pot demanar?

Del 24 de maig al 10 de juny de 2019

Termini de resolució legal

90 dies a comptar des de la data límit del termini de presentació de les sol?licituds.

Documentació que es lliurarà a l'interessat

Per a la convocatòria:
- Sol·licitud específica
- Annex 1 Projecte
- Annex 2 Preessupost
- Annex 3 Declaració responsable
Per a la concessió i justificació
- Sol·licitud específica
- Annex 4 Compte justificatiu

Té cost el tràmit?

Aquest tràmit és gratuit.

Normativa relacionada

Bases específiques reguladores de les subvencions destinades a Projectes de Cooperació i Solidaritat per a l'any
2018 aprovades al Ple de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca el 25 de gener de 2018 i publicades al Butlletí
Oficial de la Província de Barcelona en data 8 de febrer de 2018.

Regidories de les quals depèn

Solidaritat i cooperació