Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
20/02/2020 00:20:31
Inici | Contacte | Mapa Web
Castellano | A A A
Sant Andreu de la Barca
carnaval 2020

Home |

Tràmits més freqüents 

Imprimir

Convocatòria de subvencions destinades Projectes de Polítiques d?Igualtat per l?any 2018.

Descripció

Poden ser subvencionables els projectes en els àmbits temàtics següents:
Promoure la igualtat d?oportunitats en tota la població.
Potenciar el circuit d?atenció a dones maltractades i incorporar als agents socials necessaris per a una atenció de qualitat.
Continuar amb els actes entorn al 25 de novembre: Diada internacional de lluita contra la violència envers les Dones i 8 de març Dia de la dona treballadora.
Realitzar activitats de sensibilització sobre l?ocupació de les dones i usos del temps, adreçades a diferents col?lectius.
Fomentar l?ús de les noves tecnologies per a la transmissió de valors igualitaris.
Promoure la participació igualitària d?homes i dones en actes culturals, activitats de lleure, oci i esport.

Millorar la cohesió social.
Incorporar la perspectiva de gènere en les accions de prevenció i promoció d ela salut.
Potenciar la participació social de les dones, l?associacionisme i la seva visibilitat en l?àmbit públic.

Qui ho pot demanar?

Poden ser beneficiaris de les subvencions objecte d?aquestes bases:
1. Les entitats sense ànim de lucre de caràcter local o supramunicipals, que hauran d?estar inscrites en el Registre Municipal d?Entitats, per realitzar activitats de caràcter de promoció de la igualtat, amb especial projecció a Sant Andreu de la Barca.
2. Les persones físiques, que realitzin activitats de caràcter de promoció de la igualtat, amb especial projecció a Sant Andreu de la Barca.

Com es pot demanar?

Presencialment

Departament: Politiques d'Igualtat
Telèfon: 936356400
Ubicació: Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
Horari: de 9 a 14h

Documents que cal aportar

Sol·licitud i annexos específics de la convocatòria

Quan es pot demanar?

del 28 de novembre al 13 de desembre

Documentació que es lliurarà a l'interessat

Per a la convocatòria:
- Sol·licitud específica
- Annex 1 Projecte
- Annex 2 Preessupost
- Annex 3 Declaració responsable
Per a la concessió i justificació
- Sol·licitud específica
- Annex 4 Compte justificatiu

Té cost el tràmit?

Aquest tràmit és gratuit.

Normativa relacionada

Bases específiques reguladores de les subvencions destinades a Politiques d'Igualtat per a l'any
2018 aprovades al Ple de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca el 25 de gener de 2018 i publicades al Butlletí
Oficial de la Província de Barcelona en data 8 de febrer de 2018.

Regidories de les quals depèn

Politiques d'igualtat