Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
21/02/2020 21:43:04
Inici | Contacte | Mapa Web
Castellano | A A A
Sant Andreu de la Barca
carnaval 2020

Home |

Tràmits més freqüents 

Imprimir

e.FACT (Factura electrònica)

Descripció

L'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca rep les factures dels seus proveïdors en format electrònic. Les factures es poden presentar a través del sistema e.FACT o FACE. Aquestes dos sistemes permeten l'emissió, recepció i intercanvi de factures electròniques en format Facturae.

Per tal de presentar les factures els proveïdors hauran de tenir en compte el següent:

- Introduir els CODI DIR3 de l'Ajuntament: L01081960 (Mateix codi per a l'oficina comptable, òrgan gestor i unitat tramitadora)
- Previ a la presentació de les factures cal disposar del document RC (retenció de crèdit) o codi expedient de contractació que ha de lliurar el gestor pressupostari de cada àmbit municipal al proveïdor, i indicar-ho a la factura.
- S'han d'adjuntar el albarans d'entrega.
- S'ha d'indicar el número de compte del proveïdor on s'ha de realitzar el pagament de la factura.
- Si el proveïdor és la primera vegada que factura a l'Ajuntament, haurà d'adjuntar, també, el document de Certificat de domiciliació bancària (full de transferència bancària signat i conformat per l'entitat bancària), o bé Certificació electrònica de les dades bancàries (certificat emès per l'entitat bancària de titularitat del compte).


Beneficis de la factura electrònica:

Per als proveïdors:

- Intercanvi de la informació sense error entre l'Administració i proveïdors (les dades originals arriben a destí per mitjans electrònics sense cap tipus d'entrada manual).
- Registre d'entrada de les factures electròniques per part de las administracions en un termini màxim de 24h des del seu lliurament, així com la reducció dels temps de tramitació.
- Com a proveïdors disposareu de totes les garanties en la recepció i registre de les factures i podreu agilitzar l'inici de còmput dels terminis de cobrament.
- Estalvi de costos en la generació i emissió de factures en format electrònic enlloc de la factura en paper.

Per a les administracions públiques:
- La reducció dels temps de tramitació interna en cada administració.
- L'anticipació dels seus plans de Tresoreria ja que les obligacions de pagament poden veure's de forma anticipada i automatitzada a partir del moment en què s'efectuen els serveis o es lliuren els subministraments.
- La major eficiència en la gestió, auditoria i inspecció.
- L'estalvi d'espai i gestió més efectiva de l'arxiu. Eliminació de l'obligatorietat d'imprimir les factures en paper.


Si necessiteu informació sobre:

- Eines disponibles per a la creació de les factures electròniques
- Com signar electrònicament la factura electrònica amb un certificat digital
- Enviar les factures electròniques
- Conèixer l'estat de tramitació de la seva factura electrònica cliqueu a l'accés directe següent:

Qui ho pot demanar?

Empreses proveïdores de serveis i subministraments a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca

Com es pot demanar?

Per Internet

e.FACT

Quan es pot demanar?

Tot l'any