Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
18/02/2020 04:05:37
Inici | Contacte | Mapa Web
Castellano | A A A
Sant Andreu de la Barca
carnaval 2020

Home |

Tràmits més freqüents 

Imprimir

Sol.licitud de certificat de l'acte comprovació en matèria d'incendis

Descripció

És el certificat de l'acte de comprovació en matèria de prevenció d'incendis que s'ha de sol.licitar prèviament a la presentació de la comunicació prèvia d'una activitat, quan aquesta estigui inclosa a l'annex d'activitats amb risc d'incendis de l'Ordenança municipal ambiental, de seguretat i salut pública o a l'annex equivalent de l'Ordenança municipal d'espectacles públics i activitats recreatives i no estigui inclosa en els annexes 1 o 2 de la Llei 3/2010, de 18 de febrer.

Qui ho pot demanar?

La persona física o jurídica que vol exercir una o diverses activitats en un mateix centre o establiment, o el seu representant legal. En aquest cas s'ha de declarar la representació amb la qual s'actua.

Com es pot demanar?

Presencialment

Departament: Activitats
Telèfon: 936356403
Ubicació: 3a. planta ajuntament
Horari: dies feiners, de 9:00 a 14:00 i dijous feiners (excepte els mesos de juny, juliol, agost i setembre) per la tarda de 16:00 19:00

Per Internet

Sol.licitud de certificat de l'acte comprovació en matèria d'incendis (plataforma eTRAM)

Correu postal

Tipus de correu: Ordinari
Departament: Activitats

Ajuntament Sant Andreu de la barca
Pça. de l'Ajuntament, 1
08740 Sant Andreu de la Barca

Documents que cal aportar

1. Sol.licitud d'acord amb el model normalitzat.
2. Certificat lliurat pel personal tècnic competent que acrediti que l'activitat i les instal.lacions s'adeqüen a la memòria tècnica presentada.
3. Memòria tècnica en matèria d'incendis, d'acord amb el model de continguts mínims publicat al web del Departament d'interior

Quan es pot demanar?

La persona física o jurídica que vol exercir una o diverses activitats en un mateix centre o establiment, o el seu representant legal. En aquest cas s'ha de declarar la representació amb la qual s'actua.

Termini de resolució legal

El termini per resoldre la petició és d'un mes.

Documentació que es lliurarà a l'interessat

Certificat.

Té cost el tràmit?

La taxa que estableixi l'ordenança fiscal.

Normativa relacionada

- Llei 3/2010, del 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d'incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis.
- Ordenança municipal ambiental, de seguretat i de salut pública.
- Ordenança d'ntervenció municipal en espectacles públics i activitats recreatives.

Regidories de les quals depèn

Medi Ambient i Activitats