Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
19/02/2020 23:19:00
Inici | Contacte | Mapa Web
Castellano | A A A
Sant Andreu de la Barca
Com et podem ajudar

Tràmits més freqüents 

Imprimir

e.FACT (Factura electrònica)

Descripció

L'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca rep les factures dels seus proveïdors en format electrònic. Les factures es poden presentar a través del sistema e.FACT o FACE. Aquestes dos sistemes permeten l'emissió, recepció i intercanvi de factures electròniques en format Facturae.

Per tal de presentar les factures els proveïdors hauran de tenir en compte el següent:

- Introduir els CODI DIR3 de l'Ajuntament: L01081960 (Mateix codi per a l'oficina comptable, òrgan gestor i unitat tramitadora)
- Previ a la presentació de les factures cal disposar del document RC (retenció de crèdit) o codi expedient de contractació que ha de lliurar el gestor pressupostari de cada àmbit municipal al proveïdor, i indicar-ho a la factura.
- S'han d'adjuntar el albarans d'entrega.
- S'ha d'indicar el número de compte del proveïdor on s'ha de realitzar el pagament de la factura.
- Si el proveïdor és la primera vegada que factura a l'Ajuntament, haurà d'adjuntar, també, el document de Certificat de domiciliació bancària (full de transferència bancària signat i conformat per l'entitat bancària), o bé Certificació electrònica de les dades bancàries (certificat emès per l'entitat bancària de titularitat del compte).


Beneficis de la factura electrònica:

Per als proveïdors:

- Intercanvi de la informació sense error entre l'Administració i proveïdors (les dades originals arriben a destí per mitjans electrònics sense cap tipus d'entrada manual).
- Registre d'entrada de les factures electròniques per part de las administracions en un termini màxim de 24h des del seu lliurament, així com la reducció dels temps de tramitació.
- Com a proveïdors disposareu de totes les garanties en la recepció i registre de les factures i podreu agilitzar l'inici de còmput dels terminis de cobrament.
- Estalvi de costos en la generació i emissió de factures en format electrònic enlloc de la factura en paper.

Per a les administracions públiques:
- La reducció dels temps de tramitació interna en cada administració.
- L'anticipació dels seus plans de Tresoreria ja que les obligacions de pagament poden veure's de forma anticipada i automatitzada a partir del moment en què s'efectuen els serveis o es lliuren els subministraments.
- La major eficiència en la gestió, auditoria i inspecció.
- L'estalvi d'espai i gestió més efectiva de l'arxiu. Eliminació de l'obligatorietat d'imprimir les factures en paper.


Si necessiteu informació sobre:

- Eines disponibles per a la creació de les factures electròniques
- Com signar electrònicament la factura electrònica amb un certificat digital
- Enviar les factures electròniques
- Conèixer l'estat de tramitació de la seva factura electrònica cliqueu a l'accés directe següent:

Qui ho pot demanar?

Empreses proveïdores de serveis i subministraments a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca

Com es pot demanar?

Per Internet

e.FACT

Quan es pot demanar?

Tot l'any