Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
26/04/2019 16:08:49
Inici | Contacte | Mapa Web
Català | A A A
Sant Andreu de la Barca
Com et podem ajudar

Tràmits més freqüents 

Imprimir

Preinscripció Escoles Bressol Municipals curs escolar 2019-2020

Descripció

Dates:
- Publicació de l'oferta inicial: 8 de maig de 2019
- El termini de presentació de les sol·licituds: del 16 al 24 de maig de 2019 (ambdós inclosos).
- Publicació de l'oferta definitiva, si escau: 4 de juny de 2019
- Publicació de les llistes amb el barem provisional: 5 de juny de 2019.
- Reclamacions a les llistes del barem: el 7, 10 i 11 de juny de 2019.
- Publicació llistes baremades definitives: 12 de juny de 2019.
- Sorteig en cas d'empat: 13 de juny de 2019
- Llistat alumnes admesos : 13 de juny de 2019.
- Període de matriculació: del 18 al 26 de juny de 2019.

En l'apartat de "Documents relacionats" , esta publicada tota la informació necessària relacionada amb el servei d'escola bressol municipal, el procés de preinscripció i matrícula, i la documentació necessària.

JORNADES DE PORTES OBERTES DE LES ESCOLES BRESSOL MUNICIPALS:

3 de maig 17.30 hores EBM EL TRENET
7 de maig 17.30 hores EBM CASA PEDEMONTE
8 de maig 17.30 hores EBM EL CAVALLET
Qui ho pot demanar?

-Poden accedir els nens i nenes nascuts als anys 2016, 2017, I 2018, que al mes de setembre tinguin 4 mesos (16 setmanes) o més.
- Com es pot demanar?
Presencialment:
- Oficina Atenció al Ciutadà/ana (OAC) Ajuntament de Sant Andreu Barca. Planta 0.
- Horari d'atenció
Dilluns, dimarts, dimecres i divendres, de 9:00 a 14:00 hores i dijous de 9:00 a 14:00 i de 16:00 a 19:00 hores

- Internet:
- Via E-Tram amb instància genèrica, sol·licitud i documentació, si s'escau.
https://tramits.seu.cat/ABSIS/EAD/webspublicacion/eMiservicio/catala/Tramites/40EE3C1A3E7D458193319C8B8B4563CB.asp?codent=576

Seguint aquest link, omplireu una instància genèrica de manera telemàtica. Com a documents adjunts, haureu d'annexar la sol.licitud de preinscripció degudament omplerta i signada i altres documents obligatoris o a efectes del barem si s'escau.

Com es pot demanar?

Presencialment

Departament: OAC
Telèfon: 900 15 19 76
Ubicació: Plantes 0 Ajuntament Sant Andreu Barca
Horari: Dilluns,dimarts, dimecres i divendres, de 9:00 a 14:00 hores i dijous de 9:00 a 14:00 i de 16:00 a 19:00 hores

Per Internet

E-TRAM

Documents que cal aportar

- La documentació, si s'escau, està especificada en el full de sol.licitud de preinscripció.
- Els criteris de caràcter general i de caràcter complementari estan també al full de sol.licitud de preinscripció, específicats amb la seva puntuació corresponent.

Quan es pot demanar?

Dates específiques citades anteriorment.

Té cost el tràmit?

No

Observacions i Preguntes freqüents

- Resolució EDU/452/2019, de 21 de febrer, per la qual s'aproven les normes de preinscripció i matrícula d'alumnes als centres del Servei d'Educació de Catalunya i altres centres educatius, en els diversos ensenyaments sostinguts amb fons públics, per al curs 2019-2020.

- Decret 31/2019, de 5 de febrer, de modificació del Decret 75/2007, de 27 de març, pel qual s'estableix el procediment d'admissió de l'alumnat als centres en els ensenyaments sufragats amb fons públics. 

- Ordenances municipals fiscals. Ordenança núm 33. Preu públic per la prestació del servei escola bressol municipal.

Preguntes relacionades