Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
21/02/2020 13:49:17
Inici | Contacte | Mapa Web
Castellano | A A A
Sant Andreu de la Barca
Tràmits

Tràmits més freqüents 

Imprimir

Convocatòria de subvencions per a projectes de Participació Ciutadana per l'any 2019

Descripció

Entitats i/o persones que duguin a terme projectes en els àmbits temàtics següents:

- Foment d'activitats arrelades als barris.
- Foment d'activitats culturals.
- Foment de la pluralitat i diversitat.
- Foment d'activitats d'acollida.
- Foment d'activitats físiques i d'oci.

Qui ho pot demanar?

- Entitats sense ànim de lucre de caràcter local o supramunicipal, inscrites en el Registre Municipal d'Entitats.
- Les persones físiques, que realitzin activitats de caràcter cultural, social, artístic o educatiu, amb especial projecció a Sant Andreu de la Barca.

Com es pot demanar?

Presencialment

Departament: Participació Ciutadana
Telèfon: 936356400
Ubicació: Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
Horari: De 9 a 14h

Per Internet

Instància generica i adjuntar documentació convocatòria

Documents que cal aportar

Sol·licitud i annexos específics de la convocatòria

Quan es pot demanar?

Del 24 de maig al 10 de juny de 2019

Termini de resolució legal

90 dies a comptar des de la data límit del termini de presentació de les sol·licituds.

Documentació que es lliurarà a l'interessat

Per a la convocatòria:
- Sol·licitud específica
- Annex 1 Projecte
- Annex 2 Pressupost
- Annex 3 Declaració responsable
Per a la concessió i justificació
- Sol·licitud específica
- Annex 4 Compte justificatiu

Té cost el tràmit?

Aquest tràmit és gratuit.

Normativa relacionada

Bases específiques reguladores de les subvencions destinades a Projectes de Participació Ciutadana per a l'any
2018 aprovades al Ple de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca el 25 de gener de 2018 i publicades al Butlletí
Oficial de la Província de Barcelona en data 8 de febrer de 2018.

Regidories de les quals depèn

Participació ciutadana