Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
21/03/2018 09:47:48
Inici | Contacte | Mapa Web
Català | A A A
Sant Andreu de la Barca
Tràmits

Tràmits més freqüents 

Imprimir

Ceremonia de casamiento en el Ayuntamiento

Descripció

La ceremonia de casarse puede realizarse ante el juez encargado del Registro Civil, el juez de paz o el alcalde (o regidor en quien delegue) del municipio donde se celebre el matrimonio.
Puede celebrarse, pues, en el Ayuntamiento, aunque también en el Registro Civil donde se tramita el expediente.

Qui ho pot demanar?

Ho pot sol·licitar qualsevol dels contraients.

Com es pot demanar?

Per telèfon

Número: 93 635 64 05
Horari d'atenció telefòncia: Dies feiners, de 9:00 a 14:00 hores i dijous feiners (excepte els mesos de juny, juliol, agost i setembre), per la tarda, de 16:00 a 19:00 hores.

Presencialment

Departament: Alcaldia
Telèfon: 93 635 64 05
Ubicació: Plaça de l'Ajuntament, 1, 5ª planta
Horari: Dies feiners, de 9:00 a 14:00 hores i dijous feiners (excepte els mesos de juny, juliol, agost i setembre), per la tarda, de 16:00 a 19:00 hores.

Per Internet

Sol·licitud on-line (plataforma eTRAM)

Correu postal

Tipus de correu: Ordinari
Departament: Alcaldia

Ajuntament Sant Andreu de la barca
Pça. de l'Ajuntament, 1
08740 Sant Andreu de la Barca

Documents que cal aportar

A l'ajuntament no cal aportar cap document.
s'ha d'iniciar previament, l'expedient de matrimoni al Registre Civil i es tingui clara la data de resolució del mateix. Despres cal consultar el calendari de casaments * i adreçar-se al departament de Protocol de l'ajuntament per sol·licitar dia.

Podeu fer la sol·licitud mitjançant una instància adreçada a Alcaldia, o presentar-la per Internet emplenant la sol?licitud on-line.

Quan es pot demanar?

Es pot demanar un cop iniciat l'expedient de matrimoni en el Regsitre Civil i quan estigui clara la data de resolució dels expedient.

Cal consultar els dies establerts pels casaments* a l'ajuntament i fer reserva mitjançant instància.
Es respondrà de la disponibilitat amb la major brevetat possible.

Haureu d'incorporar a la sol·licitud de matrimoni en el Registre Civil la indicació de lloc de celebració del casament (Registre Civil o ajuntament), per tal que hi consti a l'expedient previ.

*2018:
-------------------------------------------
FEBRER: 23
MARÇ: 23
ABRIL: 27
MAIG: 12 i 26
JUNY:8,16,29
--
SETEMBRE :6 i 28
OCTUBRE: 19
NOVEMBRE: 9
---
* Les dates son susceptibles de canvis en funció de les necessitats del servei o canvis d'agenda.


Documentació que es lliurarà a l'interessat

Una copia de la instancia de solicitud que hará falta aportar en el Registro Civil.

Té cost el tràmit?

No té cap cost pels contraients.

Observacions i Preguntes freqüents

**

Documents relacionats