Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
27/02/2020 07:46:26
Inici | Contacte | Mapa Web
Castellano | A A A
Sant Andreu de la Barca
Tràmits

Tràmits més freqüents 

Imprimir

Prestacions socials municipals de caràcter econòmic per garantir la cobertura de necessitats bàsiques de subsistència.

Descripció

Són ajuts econòmics per a les persones o famílies del municipi amb la finalitat de fer front a necessitats bàsiques amb caràcter puntual (alimentació, vestit, allotjament, despeses sanitàries, desplaçaments i transport, subministrament de l’habitatge)

Qui ho pot demanar?

Totes les persones que reuneixin els següents requisits:

- Estar empadronat a Sant Andreu de la Barca
- No superar el barem econòmic establert

Com es pot demanar?

Per telèfon

Número: 93 635 64 02
Horari d'atenció telefòncia: De 9:00 a 14:00 hores de dilluns a divendres i dijous tarda d?octubre a maig de 16:00 a 19:00 hores

Presencialment

Departament: Serveis Socials
Telèfon: 93 635 64 02
Ubicació: Plaça de l?Ajuntament, 1, 2a. Planta
Horari: De 9:00 a 14:00 hores de dilluns a divendres i dijous tarda d?octubre a maig de 16:00 a 19:00 hores

Correu postal

Tipus de correu: Ordinari
Departament: Serveis Socials

Ajuntament Sant Andreu de la barca
Pça. de l'Ajuntament, 1
08740 Sant Andreu de la Barca

Documents que cal aportar

- Fotocòpia del DNI/NIE/passaport del/de el/la sol•licitant i familiars majors d’edat
- Fotocòpia del llibre de família
- Informe de vida laboral per l’Administració del a Seguretat Social (Joan Maragall, 43 Sant Feliu de Llobregat, tel.901 502 050)
- Certificat de la OTG que acrediti la situació d’atur laboral
- Declaració de la renda de la unitat familiar o certificat negatiu d’ingressos (Ramon y Cajal, 47, Sant Feliu de Llobregat, tel.93 666 73 11)
- Les 3 últimes nòmines
- Certificat acreditatiu de pensió
- Contracte de treball
- En cas de separació o divorci, documentació judicial acreditativa
- Reclamació judicial de pensió d’aliments dels menors impagades al cònjuge obligat a fer-ho
- Contracte d’arrendament de l’habitatge
- Rebuts pagats dels últims nou mesos
- Escrit del propietari/l’administrador amb detall del deute i mesos
- En cas de desnonament, documentació judicial demanda
- Escriptura de compravenda/contracte privat de l’habitatge
- Escrit del titular del crèdit amb detall de les quotes endarrerides i del deute
- Rebuts o quotes pagades últims nous mesos
- Informe del pediatre, metge, especialista...
- Certificat de disminució de l’ICASS
- Certificat de bens i immobles
-Moviments bancaris/estalvi

Quan es pot demanar?

Durant tot l’any

Té cost el tràmit?

Gratuït

Normativa relacionada

Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials
Llei 13/2006, de 27 de juliol de prestacions socials de caràcter econòmic
Protocol de prestacions econòmiques d’urgència social de l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca

Regidories de les quals depèn

Serveis Socials