Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
17/02/2020 04:18:29
Inici | Contacte | Mapa Web
Castellano | A A A
Sant Andreu de la Barca
Tràmits

Tràmits més freqüents 

Imprimir

Preinscripció Escoles Bressol Municipals curs escolar 2019-2020

Descripció

Dates:
- Publicació de l'oferta inicial: 8 de maig de 2019
- El termini de presentació de les sol·licituds: del 16 al 24 de maig de 2019 (ambdós inclosos).
- Publicació de l'oferta definitiva, si escau: 4 de juny de 2019
- Publicació de les llistes amb el barem provisional: 5 de juny de 2019.
- Reclamacions a les llistes del barem: el 7, 10 i 11 de juny de 2019.
- Publicació llistes baremades definitives: 12 de juny de 2019.
- Sorteig en cas d'empat: 13 de juny de 2019
- Llistat alumnes admesos : 13 de juny de 2019.
- Període de matriculació: del 18 al 26 de juny de 2019.

En l'apartat de "Documents relacionats" , esta publicada tota la informació necessària relacionada amb el servei d'escola bressol municipal, el procés de preinscripció i matrícula, i la documentació necessària.

JORNADES DE PORTES OBERTES DE LES ESCOLES BRESSOL MUNICIPALS:

3 de maig 17.30 hores EBM EL TRENET
7 de maig 17.30 hores EBM CASA PEDEMONTE
8 de maig 17.30 hores EBM EL CAVALLET
Qui ho pot demanar?

-Poden accedir els nens i nenes nascuts als anys 2016, 2017, I 2018, que al mes de setembre tinguin 4 mesos (16 setmanes) o més.
- Com es pot demanar?
Presencialment:
- Oficina Atenció al Ciutadà/ana (OAC) Ajuntament de Sant Andreu Barca. Planta 0.
- Horari d'atenció
Dilluns, dimarts, dimecres i divendres, de 9:00 a 14:00 hores i dijous de 9:00 a 14:00 i de 16:00 a 19:00 hores

- Internet:
- Via E-Tram amb instància genèrica, sol·licitud i documentació, si s'escau.
https://tramits.seu.cat/ABSIS/EAD/webspublicacion/eMiservicio/catala/Tramites/40EE3C1A3E7D458193319C8B8B4563CB.asp?codent=576

Seguint aquest link, omplireu una instància genèrica de manera telemàtica. Com a documents adjunts, haureu d'annexar la sol.licitud de preinscripció degudament omplerta i signada i altres documents obligatoris o a efectes del barem si s'escau.

Com es pot demanar?

Presencialment

Departament: OAC
Telèfon: 900 15 19 76
Ubicació: Plantes 0 Ajuntament Sant Andreu Barca
Horari: Dilluns,dimarts, dimecres i divendres, de 9:00 a 14:00 hores i dijous de 9:00 a 14:00 i de 16:00 a 19:00 hores

Per Internet

E-TRAM

Documents que cal aportar

- La documentació, si s'escau, està especificada en el full de sol.licitud de preinscripció.
- Els criteris de caràcter general i de caràcter complementari estan també al full de sol.licitud de preinscripció, específicats amb la seva puntuació corresponent.

Quan es pot demanar?

Dates específiques citades anteriorment.

Té cost el tràmit?

No

Normativa relacionada

- Resolució EDU/452/2019, de 21 de febrer, per la qual s'aproven les normes de preinscripció i matrícula d'alumnes als centres del Servei d'Educació de Catalunya i altres centres educatius, en els diversos ensenyaments sostinguts amb fons públics, per al curs 2019-2020.

- Decret 31/2019, de 5 de febrer, de modificació del Decret 75/2007, de 27 de març, pel qual s'estableix el procediment d'admissió de l'alumnat als centres en els ensenyaments sufragats amb fons públics.

- Ordenances municipals fiscals. Ordenança núm 33. Preu públic per la prestació del servei escola bressol municipal.

Preguntes relacionades