Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
22/02/2020 07:52:30
Inici | Contacte | Mapa Web
Castellano | A A A
Sant Andreu de la Barca
Ciutat

Can Jansana, d'estil modernista
Can Jansana, d'estil modernista

Antoni Jansana i Llopart (1872-1944)

Antoni Jansana i Llopart (Sant Andreu de la Barca, 1872 - 1944) fou un advocat, diputat i polític català .

Els Jansana
Els Gensana o Jansana s'establiren a Sant Andreu de la Barca, probablement a la primera meitat del segle XVI, ja que en el fogatge de 1497 no hi ha cap referència d'aquest cognom a Sant Andreu de la Barca, però sí en el fogatge pres el 14 d'agost de 1553, que registra com a veí d'aquest terme a " Guillem Desansana ". Aquesta família vivia a la quadra del Palau, terme de Sant Andreu de la Barca, Baronia de Castellvell de Rosanes.

Seguint amb el llinatge Gensana, l'abans anomenat "Guillem Desansana" consta a l'Arxiu Parroquial de Sant Andreu de la Barca amb diferents denominacions, així en els Capítols matrimonials de la seva filla Àngela amb Joan Bastida, l'any 1560 se l'anomena "Guillem Garbisana". En el testament del seu fill Bartomeu Jansana apareix com a "guillem gensana". A l'Arxiu Capitular de Barcelona surt el nom de "guillem Jansana": "dit dia (XXVIII de novembre 1561) rebere de les esposalles de bartomeu Jansana fill de guillem Jansana..", pàg. 24, 1561 - 1563.

Bartomeu Gensana, fill de Guillem Gensana i Àngela, és esmentat de les següents formes: "Bertº garbisana", "garbizana", "garbisana", "grabisana del palau", "bartomeu garbisana", "barthomeu jansana", "senyer en bartomeu jansana de la cuadra del palau parrochia de St. andreu de la Barcha" i "bartomeu gensana del palau". Un fill seu, en Pere Joan Gensana apareix com a " Jensana "...fill den garbizana del pa..." (1564).

Jaume Gensana, fill i hereu de Bartomeu Gensana, en el testament del seu pare consta amb la grafia "Jaume Gansana". Jaume és anomenat en la partida de baptisme amb el cognom "Jana": "Jana...fill de garbisana i de francina ... font posar nom Jaume" (1566). A l'Arxiu Capitular de Barcelona amb motiu del seu matrimoni hi ha la següent partida: "Jansana dit die (dimarts a 21 jener 1592) reberem de Jaume Jensana pages de la parrª de S. Andreu de la barca fill de Berthomeu Jansana pages y de Francina muller de aquell difunts ab Miqla donsella filla de Bernat Sunyol pages de S. Miquel de Castellvi de Rosanes y de t. de aquell muller defucts."

Joan Gensana Sunyol, fill de Jaume Gensana y Miquela Sunyol, consta com a "Joan Gensana del pou pages de la cuadra del Palau".

Joan Gensana Campamar, fill de Jaume Gensana Sunyol i nét de Jaume Gensana, apareix com a "Joan Gensana del baluart pages del Palau".

La casa Gensana del Palau fou on s'instal·là el rector de la parròquia de Sant Andreu de la Barca, Francesc Aloi, quan fou declarada la pesta a la vila el 31 de març de 1652, segons el seu testimoni directe: "Lo rector estigué a la casa d'en Gensana del baluart, deia missa a la capella del Palau i tothom ohia missa a la campanya per temps de tres mesos ".

Esteve Gensana (1638-1692), fill de Joan Gensana Sunyol i d'Elisabet, es casà a Sant Andreu de la Barca l'any 1667 amb Caterina Mateu "donzella filla de Pere Joan Matheu hostaler de la Vila de Igolada bisbat de Vich y de Joana muller sua", pocs mesos abans del matrimoni, Caterina vivia a Sant Andreu de la Barca, se'n fa esment el 5 de Desembre de 1666: "Catheryna Matheu donzella habitanta en casa de Franch Fuster de la Morycota de la pnt parª". Els tres primers fills del matrimoni nasqueren a Sant Andreu de la Barca.

La família formada per Esteve Gensana, Caterina Mateu i els seus tres fills Teresa, Joan i Valentí es van establir a Igualada entre als anys 1672-1674, ja que el dit Valentií fou batejat a Sant Andreu de La Barca el 25 d'Agost de 1671, i el 21 d'Abril de 1675 trobem registrat a la parròquia de Santa Maria d'Igualada el bateig de Ramon Gensana Mateu, el quart fill d' Esteve i Caterina: "Ramon ... fill de Esteva Jansa pages y Catarina". Els altres fills nascuts posteriorment a Igualada foren Salvador, Agustí, Jacint, Josep i Maria.

Els Gensana ó Jansana han continuat residint a Sant Andreu de la Barca. Al carrer Rector Juanico, 64, hi ha el conjunt d'estil modernista de Can Jansana (1908).

Actualment hi ha una urbanització a Sant Andreu de la Barca anomenada Jansana, situada al sector entre la via i l'antic camí a Corbera. A Corbera de Llobregat, terme limítrof amb Sant Andreu de la Barca, també trobem el cognom Gensana. La carretera que enllaça Corbera amb Sant Andreu de la Barca caracteritza bona part del terme , s'anomena l'Avall; en aquest indret trobem el Bosch d'en Gensana. El caseriu de "Can Moriscot" està format per cinc edificis, un dels qual és "Ca la Maria Jansana", també a "Can Moriscot" s' esmenta en el cens de 1913 "Cal Andreu Gansana". Batlle de Corbera fou Joan Jansana (1831, 1833 i 1834).

Hi ha dos Jansana que han estat alcaldes de Sant Andreu de la Barca durant el segle XX: Antoni Jansana Torelló (1845-1903) , alcalde de 1900-1902, i Joan Jansana Montmany (1907-1988) , alcalde entre 1936-1937, durant la Guerra Civil. 

Antoni Jansana i Llopart
Antoni Jansana i Llopart

Antoni Jansana i Llopart

Antoni Jansana, nascut el 1872, va estudiar a l'escola existent a Sant Andreu de la Barca i als dotze anys va passar a estudiar a una escola dels jesuïtes, a Barcelona, on va fer el batxillerat.

Es doctorà en dret i filosofia i Lletres a la Universitat de Barcelona, obtenint el grau de doctor.

Formà part del Tribunal Contenciós Administratiu de l'Audiència Provincial de Barcelona.

Presidí la Junta de Govern de la Societat Econòmica Barcelonina d'Amics del País (1933-1934).

Donada la seva condició de propietari rural fou vicepresident de la Junta de l'Institut Agrícola Català de Sant Isidre (IACSI).

Fou membre de l'Agrupació Catalanista de Sant Andreu de la Barca i milità a la Lliga Regionalista.

Fou escollit alcalde de Sant Andreu de la Barca el 1894, exercint el càrrec fins el 1902.

Fou membre de la Diputació de Barcelona pel partit judicial de Sant Feliu de Llobregat, Vilanova i Sitges, essent ponent de cultura.

Fou elegit diputat a Corts pel districet electoral de Sant Feliu de Llobregat a les eleccions generals espanyoles del 9 d'abril de 1916, exercint el seu càrrec durant la legislatura de 1917-1918 (des del 16 d'abril de 1916 i fins el 10 de gener de 1918.. Sobre 12.281 votants, va obtenir 7.766 vots.

També fou professor a l'Escola Industrial de Barcelona, on va conèixer al pedagog i geògraf Pau Vila i Dinarés,

Va presidir l'Assemblea de la Mancomunitat de Catalunya durant la presidència de Josep Puig i Cadafalch (nomenat el 1917 en substitució del finat Enric Prat de la Riba, va ocupar el càrrec fins que la dictadura militar dissolgué la Mancomunitat el 20 de març de 1925).

Va ser degà del Col·legi d'Advocats de Sant Feliu de Llobregat el 1934-1944.
 

 Versió per a imprimirImprimir