Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
16/01/2019 17:03:14
Inici | Contacte | Mapa Web
Castellano | A A A
Sant Andreu de la Barca
Ajuntament

Consell de Ciutat

El Consell de Ciutat és un òrgan de participació i de consulta de caràcter global, que té com objectiu valorar les grans línies estratègiques i els principals afers de Sant Andreu de la Barca.

El Consell de Ciutat de Sant Andreu de la Barca exerceix bàsicament d’assessor del govern municipal, especialment en les grans línies estratègiques i en la gestió municipal. El Consell ha d’actuar com a garant de la participació dels diferents interlocutors socials en l’anàlisi i les propostes sobre assumptes de caràcter social i econòmic.

També és una funció important del Consell de Ciutat ajudar i col•laborar en la creació d’un consens ciutadà en temes d’interès generals, promovent accions per al desenvolupament equilibrat i sostenible, la cohesió social i la millora de la qualitat de vida de la ciutadania, així com la potenciació de la imatge de Sant Andreu de la Barca cap a l’exterior.

Per fer aquests dues funcions el Consell de Ciutat té coneixement dels projectes estratègics, els grans projectes urbans i de desenvolupament social i econòmic de la ciutat. Per exemple, amb informació sobre els criteris principals del pressupost anual i altres programes d’actuació municipal.

El Consell de Ciutat té com a tasca encomanada el debatre altres temes que li siguin encomanats pel Ple de l’Ajuntament i, excepcionalment per l’alcalde, prèvia comunicació als grups municipals.

Sistema d'elecció
En el Consell plenari del 30 de juny de 2010 es va procedir a l'elecció dels membres al Consell de Ciutat de Sant Andreu de la Barca 

Per aquesta elecció es fa fer una convocatòria pública de presentació de candidats a vocals del Consell de Ciutat de Sant Andreu de la Barca (des del 3 de maig al 3 de juny de 2010).

A aquesta convocatòria podia presentar-se qualsevol persona que complís  els requisit necessaris: DNI i empadronament acreditatiu dels últims 5 anys a Sant Andreu de la Barca. Segons la composició del Consell de Ciutat, es va haver de presentar documentació especifica, segons les categories.

La creació i elecció del Consell de Ciutat es reglamentat per un Reglament aprovat inicialment pel Ple de l’Ajuntament en sessió de data 26 de juny de 2008 i exposat al públic per un termini de 30 dies naturals (BOPB núm. 164 de 9 de juliol de 2008 i DOGC núm. 5172 de data 14 de juliol de 2008 i aprovat definitivament i publicat en el BOPB núm. 261 de 30 d’octubre de 2008.

 Versió per a imprimirImprimir