Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
17/06/2019 12:47:16
Inici | Contacte | Mapa Web
Castellano | A A A
Sant Andreu de la Barca
Ajuntament

Casa Ros Estrada
Casa Ros Estrada

Casa Ros Estrada

Entre l'extens mostrari d'arquitectura modernista de Sant Andreu de la Barca, cal mencionar la casa de Ros Estrada.

Amb dues entrades, la principal pel carrer de l'Església, núm. 6 i l'altra lateral pel carrer d'en Bosch, núm. 17, aquest edifici és un dels més notables de Sant Andreu de la Barca.

Construït per l'arquitecte municipal, Josep Ros i Ros el 1923, es troba situat al centre d'un espai enjardinat que respon a la interrelació entre arquitectura i flora, tan explorada pels arquitectes modernistes.

Cada una de les dues portes mencionades está custodiada per dos pilars que contenen determinats elements geométrica que configuren figures humanes, com si de guardiana es tractés.

La sumptuositat d'aquest habitatge és en consonáncia amb la importáncia del propietari, un honre de recursos económica notables, l'influent industrial de muntatges ferroviaris, Josep Ros i Estrada, natural de Sant Andreu de la Barca.

L'estructura arquitectónica de l'edifici, així com els diversos decorats que la integren, no estan Iluny dels models més avantguardistes del modernisme barceloní.

Les escales exteriors d'accés a la porta principal ja mostren l'enaltiment de l'edifici, amb dues columnes que suporten la balconada del segon pis i el porxo. Les portes d'entrada i les superiors estan custodiades per dues finestres a cada costat i sobre les seves llindes hi ha una série d'alts i baixos relleus amb representacions geomètriques i fitomòrfiques.

A la part superior de la façana s'observen dos cercles irregulars que proporcionen Ilum i ventilació a l'interior de les golfes. Al centre de la façana hi ha una finestra semicircular dividida en tres fases, que constitueix un element diversificador i dinámic de tota la façana, un punt de fugida estétic d'aquesta modernitat tan eloqüent.

La façana septentrional está delicadament determinada a conviure amb una galeria i aixó fa que l'entorn enjardinat s'hi integri. La torre rectangular que sorgeix del sostre completa aquest edifici.

A l'interior, el mobiliari té correspondéncia amb l'espai arquitectónic i amb les formes de vida que en aquest modernisme s'expressen. La nova burgesia comercial i industrial s'allunya de les vetustes formes de vida, tot obrint un nou gresol que es manifesta en aquesta modernitat.

L'espai enrajolat de can Ros Estrada, tant a l'exterior com a l'interior, respira cert classicisme que conviu amb línies més Iliures. Per tota la superfície de rajola s'observen també dinámiques modalitats vegetals que són el segell més evident de la grandesa modernista.

Josep Ros i Ros va realitzar un projecte que respira llibertat de formes i línies, on tot convergeix i res distorsiona.

Cal dir que certes dificultats amb els veïns, feren que certs elements restin incomplerts o retallats, deixant així l'edifici marcat per la seva història.

Avui aquesta emblemàtic edifici hostatja una escola bressol municipal.

 Versió per a imprimirImprimir