Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
22/01/2019 04:02:36
Inici | Contacte | Mapa Web
Castellano | A A A
Sant Andreu de la Barca
Ciutat

Imprimir

Dades sobre el territori i l'urbanisme

Per a més dades estadístiques sobre població, territori, economia i societat, dirigir-se a l'enllaç amb la fitxa municipal de Sant Andreu de la Barca del Institut d'Estadística de Catalunya (IDESCAT).

Sant Andreu de la Barca és un municipi amb un espai territorial molt petit (5'5 quilòmetres quadrats) però molt estratègicament situat a les portes del congost que el riu Llobregat forma a Martorell.

L'ocupació humana és documentada des de l'època ibérica i romana.

Fins ben entrada la segona meitat del segle XX havia estat una població emminentment rural.

 

Cens d'edificis i habitatges

Segons dades del  Cens d'edificis i habitatges de 2011, a Sant Andreu de la Barca hi ha 2.177 edificis, dels quals 10,3% son habitatges familiars.

Així hi ha a Sant Andreu de la Barca, segons aquest cens (2011), uns total de 2.177 edificis destinats a habitatges, amb un total de 10.301 habitatges familiars.

Per comparar, cal dri que l'any 2001 hi havia a Sant Andreu de la Barca 1.754 edificis destinats a habitatge, amb 9.086 habitatges familiars.

Entre 2001 i 2011 la variació entre el percentatge d'habitatges familiars a la població ha estat del 13.4%.

La immensa majoria d'aquests habitatges familiars son l'habitatge principal (96.9%), per sobre la mitjana del Baix Llobregat, que és mes baixa (85.4%).

En conseqüència els habitatges secundaris a Sant Andreu de la Barca son molt pocs ( un 0.8%), quan en la comarca del Baix Llobregat és relativament més alt (5.6%)

Cal destacar que el percentatge de habitatge buit a Sant Andreu de la Barca és molt baix (2.3%), quan en tot el Baix Llobregat s'assoleix el 8.9%. El 2011 hi havia a Sant Andreu de la Barca sols 238 habitatge buits, quan el 2001 hi havia 1.236 habitatge buits. El municipi del Baix Llobregat on més ha disminuït la xifra d’habitatge buit han estat en termes absoluts Sant Andreu de la Barca (-998).

 

Polígons industrials

Actualment hi ha tres polígons industrials:

- Noreste (0'85 quilòmetres quadrats),

- N-II (0'46 quilòmetres quadrats)

- Can Sunyer (0'21 quilòmetres quadrats).

Distribució de la superfície (%):

Superfície total municipi: 5’53 quilòmetres quadrats

Tres zones clarament delimitades

– Tres polígons industrials: 1,32 quilòmetres quadrats.

– Zona forestal no urbanizable: 1,61 quilòmetres quadrats.

– Zona urbana: 2,6 quilòmetres quadrats.

Zones verdes i parcs

1996: 13.000 metros quadrats

2004: 180.000 metros quadrats (18 hectàrees)

2006: 19 hectàrees

Zona forestal i arbolada

1981: 113,3 hectàrees.

1996: 1.180.000 metros quadrats

2004: 1.700.000 metros quadrats ( 170 hectàrees)

 

Ocupació del sòl

Total habitatges principals Sòl urbà Sòl no urbanitzable Sòl no urbanitzable Sòl no urbanitzable
    Programat No programat  
125.000 metres quadrats 373,81 hectàrees 3,73 hectàrees 20,58 hectàrees 153,88 hectàrees

Variació del sòl urbà i urbanitzable
Període 1977-2000
Sant Andreu de la Barca (en hectàrees)

                               

Superfície total

 565

Superfície total transformada

 395

Sòl urbà i urbanitzable 1977 i 2000

 400

Sòl urbà i urbanitzable 1977 sí, 2000 no

 50

Total sòl urbà i urbanitzable 1977

 404

Sòl no urbanitzable 1977 i urbà/urbanitzable 2000 transformat

 4

Sòl no urbanitzable 1977 i urbà/urbanitzable 2000 sense transformar

 0

Total sòl urbà i urbanitzable 2000

 404

Variació del sòl no urbanitzable
Període 1977-2000
Sant Andreu de la Barca (en hectàrees)

                              
Superfície total  565
Superfície total transformada  393
Sól no urbanitzable transformat 1977 i 2000  13
Nou sòl no urbanitzable transformat 1977 i 2000

 0

Sòl no urbanitzable sense transformar 1977 i 2000  99
Nou sòl classificat com a no urbanitzable sense transformar 2000  49
Total sòl no urbanitzable 1977  116
Total sòl no urbanitzable 2000  161

Usos del sòl i edificació
Sant Andreu de la Barca (en hectàrees)

 Any 1977         Any 2000      
Superdície total  565  565
Superfície total transformada  246  393
Residencial intensiu  40  57
Residencial baixa densitat  45  80
Sòl industrial  132  144
Equipament i terciari  16  49
Parcs metropolitans i urbans  0  35
 Infraestructures  13  27