Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
16/07/2018 10:54:48
Inici | Contacte | Mapa Web
Castellano | A A A
Sant Andreu de la Barca
Ajuntament

Imprimir

Arxiu Històric Municipal

L'Arxiu Històric Municipal de Sant Andreu de la Barca fou fundat el 1995.

Actualment ocupa 1.170 metres quadrats i les seves oficines estan situades a la quarta planta de l'Ajuntament.

Té serveis de consulta, de difusió (ha organitzat diferents exposicions temporals i conferències sobre diversos temes), educatiu, de referència i de publicacions.

L'arxivera actual es Mercé Aymerich.

L'horari d'atenció es de dilluns a divendres, de 9:00 a 14:00 hores.

Fons
Entre les fons que custodia l'Arxiu Històric Municipal destaquen el fons de l'administració local, de l'administració de justícia (Jutgat de Pau) i diferents fons patrimonials (Ca n'Archs, Can Preses, Salabert-Vives, Bonaventura Pedemonte, alguns des del segle XVI).

També hi ha una àrea d'imatge i so (un total de 5.800 fotografies, postals, negatius i diapositives), una àrea gràfica i cartogràfica (cartells, plànols, fullets), una hemeroteca i una biblioteca amb uns 830 llibres.

Cal destacar els cinc llibres del jurats de Sant Andreu de la Barca (1592-1714) i diferents pergamins dels segles XIV-XVIII.

Com es genera i guarda la documentació de l'Arxiu Històric Municipal
A l'Arxiu Històric Municipal s'integra tot el conjunt de documents produïts a les diverses dependències administratives de l'Ajuntament. Les tasques pròpies de l'arxiver són recollir, conservar, classificar, inventariar i difondre els documents generats per l'Administració municipal.

La Documentació que es guarda a l'Arxiu és producte de les activitats que, a través del temps, han deixat constància els habitants de Sant Andreu; informació de gran vàlua que s'ha de preservar i conservar, tot posant-hi el màxim interés.

Com neix l'Arxiu Històric municipal
La documentació administrativa té com a finalitat donar suport a la gestió desenvolupada als diversos centres administratius i, també, garantir els deures i obligacions dels ciutadans, posant al seu abast la constància documental.

Tipus de documentació que hi ha a l'Arxiu Històric Municipal
A l'Arxiu Històric Municipal es diposita tota la documentació escrita, visual i sonora generada a les diverses dependències de l'Ajuntament, amb la finalitat de classificar-la i custodiar-la per reforçar la gestió administrativa i com a font historiogràfica de qualsevol tema que afecti al nostre municipi.

A l'Arxiu Històric Municipal es custodien documents històrics, com ara els Llibres dels Jurats dels segle XVI; el Cadastre de 1762 i diversos pergamins que descriuen alguns aspectes de la història de Sant Andreu de la Barca. El gran volum documental pertany als segles XIX i XX, com per exemple les actes dels plens i d'altra documentació, el seguiment de la qual permet de reconstruir part dels aspectes històrics de Sant Andreu.

Com a conseqüència d'un incendi provocat per les tropes napoleòniques, durant la invasió francesa de 1808, es va perdre gran quantitat de documentació. El 1869 els carlistes provoquen un incendi que torna a destruir una altra part de la documentació. Com a conseqüència, les actes dels plens anteriors a aquest any es destruïren totalment. Els anys 1909 i 1964 es produïren novament incendis que constribuïren a minvar el fons documental. A aquestes circumstàncies hem d'afegir espoliacions, expurgacions indegudes i, sobretot, la humitat que va patir certa documentació enmargatzemada durant diversos anys als soterranis de l'Ajuntament. El juliol de 1995 es van inaugurar les instal·lacions actuals i es van crear determinades infraestructures que rehabilitaren el funcionament d'aquest Arxiu Històric.

Usuaris de l'Arxiu Històric Municipal i serveis que es presten
Els usuaris habitual de l'Arxiu són els membres de la corporació i tot el personal administratiu de l'Ajuntament, així com d'altres organismes públics i investigadors.

Tot ciutadà té dret a accedir gratuïtament el patrimoni documental salvaguardat a l'Arxiu, sempre que observi les normatives establertes i respecti la integritat dels documents.

L'usuari particular s'ha d'identificar amb el seu DNI i ha d'emplenar la butlleta de registre reglamentària. No poden consultar-se lliurement els documents tipificats com a reservats i confidencials, tal com estableixen les normatives d'apliació, qüestió que l'arxiver té el deure de garantir.

Serveis que ha de prestar l'Arxiu Històric Municipal
El personal de l'Arxiu té el deure d'informar i orientar tant el personal administratiu com el particular, tot assessorant-los i facilitant-los l'ús de la documentació.

Es presta especial atenció als centres escolars que vulguin visitar l'Arxiu i el seu fons documental, activitat que es procura incentivar per facilitar als estudiants el coneixement del medi on viuen.

L'arxiver Xose Lois García
El primer arxiver de Sant Andreu de la Barca fou Xose Lois García. El seu treball va ser molt important per l'establiment de l'Arxiu Històric Municipal.

Xose Lois garcía va nèixer a Lugo el 22 d'abril de 1945.

Des dels vint anys viu a Barcelona, on va estudiar diversos cursos de sociologia a l'Institut de Ciéncies Socials i Polítiques, que més tard va abandonar per ingressar a la Universitat de Barcelona, de la qual es llicenciat (1982) en Filosofia i Lletres (branca d'história).

Ha portat a terme diverses labors de divulgació cultural. Conferenciant i articulista en molt diverses publicacions especialitzades en història. Assagista, crític de literatura i d'art, poeta i dramaturg.

La seva obra consta de més de seixanta llibres publicats sobre diverses temátiques literáries. Prologuista d'obres de diversos autora. Ha fet d'antologista de diferents paissos de parla portuguesa. Ha visitat varis paisos d'África i América, convidat assistir a congressos i conferéncies.