Estat d'un dels llibres del jurats el 1995.
© Ajuntament Sant Andreu de la Barca, 2018