Sociedad El Casino
© Ajuntament Sant Andreu de la Barca, 2018