Retablo de Gaspar de Preses a la Iglesia parroquial de Sant Andreu de la Barca
© Ajuntament Sant Andreu de la Barca, 2018