Vista de l'envigat d'Escoles velles
© Ajuntament Sant Andreu de la Barca, 2018