Maqueta de la remodelació actual
© Ajuntament Sant Andreu de la Barca, 2018