Vista general 2 Pitchotet
© Ajuntament Sant Andreu de la Barca, 2018