Més de 300 persones demanen informació sobre les clàusules abusives dels préstecs hipotecaris
© Ajuntament Sant Andreu de la Barca, 2018